Zdokonalení generátoru YARA pravidel pro různé souborové formáty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca rieši automatické generovanie Yara pravidiel. Cieľom je rozšíriť už existujúci generátor Yara pravidiel, ktorý sa nazýva YaraGen a bol vytvorený firmou Avast. V práci sa predstaví podpora pre súborové formáty: ELF a APK. Taktiež  sú navrhnuté a implementované vylepšenia už existujúcich formátov určených pre statické a behaviorálne Yara pravidlá. Na konci práce je zhrnutie a zhodnotenie práce.
This work solves the automatic generation of YARA rules. The goal is to extend the existing YARA rule generator, called YaraGen, and was created by Avast. The work will present support for ELF and APK file formats, but also improvements to existing formats for static and behavioral YARA rules. At the end of the work is a summary and evaluation of the work.
Description
Citation
BABKA, P. Zdokonalení generátoru YARA pravidel pro různé souborové formáty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak jsou generována pravidla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO