Analýza nákladů inteligentního domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů inteligentního domu. Je zde popsán postupný vývoj technologií, které ovlivnily dnešní chytré domácnosti. Dále práce zobrazuje možnosti, které tyto systémy uživatelům nabízejí. Detailněji je vysvětleno využití těchto technologií a jejich vzájemného propojení za účelem úspory elektrické energie a financí za chod domácnosti. Také obsahuje popis možných rizik napadení již zmiňovaných systémů neoprávněnými osobami. Praktická část se zabývá experimentálním měřením na modelu pokoje vybaveného chytrými zařízeními.
The bachelor thesis focuses on cost analysis of smart house. It describes the gradual development of technologies that have affected today's smart homes. The thesis also shows the possibilities that these systems offer to users. The use of these technologies and their interconnection is explained in more detail in order to save electricity and household finances. It also contains a description of the potential risks of attacking the aforementioned systems by unauthorized persons. The practical part deals with experimental measurements on a model of a room equipped with smart devices.
Description
Citation
VACEK, J. Analýza nákladů inteligentního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Renáta Schneiderová - Heralová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Jan Vacek seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Analýza nákladů inteligentního domu~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO