Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca sa zameriava na históriu a súčasný pokrok výskumu reaktorov s tekutými soľami v celom svete, s dôrazom na vlastnosti tekutých solí a vzniknuté problémy s ich použitím. Vo vzťahu s praktickou časťou je venovaná jedna kapitola softvéru MCNP, kde je popísaná tvorba vstupného súboru. Praktická časť sa zaoberá neutrónovou aktivačnou analýzou experimentu s grafitovou prizmou, ktorá je naplnená soľou NaCl v práškovej forme. Tento experiment je zameraný na vplyv soli na neutrónový tok s rôznymi energetickými hladinami. Súčasne s experimentom prebiehala aj simulácia celého problému v prostredí programu MCNP. V závere práce sú jednotlivé metódy porovnané a vyhodnotené.
Master’s thesis focuses on the history and current progress in research of molten salt reactors around the world, with an emphasis placed on the properties of molten salts and the problems associated with their use. In relation to the practical part, one chapter is devoted to the creation of input file in the MCNP software. The practical part deals with neutron activation analysis of graphite prism experiment, which is filled with powder NaCl salt. This experiment is focused on the effect of salt on neutron flux with different energy levels. The whole problem was also simulated in the MCNP environment along with the experiment. At the end of the thesis, the individual methods are compared and evaluated.
Description
Citation
SLANČÍK, T. Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Student podrobně vylíčil výsledky své práce na téma: Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií. Vedoucí práce Ing. Karel Katovský, Ph.D. přečetl posudky vedoucího a oponenta diplomové práce Ing. Kamila Števanky. Student odpověděl na otázky oponenta. Doplňující otázku ohledně váhy grafitu položil ing. Morávek. Student pohotově odpověděl. Další doplňující otázky byly položeny ing. Ptáčkem a ing. Škodou, přičemž student plynule odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO