Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií

but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent podrobně vylíčil výsledky své práce na téma: Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií. Vedoucí práce Ing. Karel Katovský, Ph.D. přečetl posudky vedoucího a oponenta diplomové práce Ing. Kamila Števanky. Student odpověděl na otázky oponenta. Doplňující otázku ohledně váhy grafitu položil ing. Morávek. Student pohotově odpověděl. Další doplňující otázky byly položeny ing. Ptáčkem a ing. Škodou, přičemž student plynule odpověděl.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKatovský, Karelsk
dc.contributor.authorSlančík, Tomášsk
dc.contributor.refereeŠtevanka, Kamilsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:41:23Z
dc.date.available2019-06-14T11:41:23Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na históriu a súčasný pokrok výskumu reaktorov s tekutými soľami v celom svete, s dôrazom na vlastnosti tekutých solí a vzniknuté problémy s ich použitím. Vo vzťahu s praktickou časťou je venovaná jedna kapitola softvéru MCNP, kde je popísaná tvorba vstupného súboru. Praktická časť sa zaoberá neutrónovou aktivačnou analýzou experimentu s grafitovou prizmou, ktorá je naplnená soľou NaCl v práškovej forme. Tento experiment je zameraný na vplyv soli na neutrónový tok s rôznymi energetickými hladinami. Súčasne s experimentom prebiehala aj simulácia celého problému v prostredí programu MCNP. V závere práce sú jednotlivé metódy porovnané a vyhodnotené.sk
dc.description.abstractMaster’s thesis focuses on the history and current progress in research of molten salt reactors around the world, with an emphasis placed on the properties of molten salts and the problems associated with their use. In relation to the practical part, one chapter is devoted to the creation of input file in the MCNP software. The practical part deals with neutron activation analysis of graphite prism experiment, which is filled with powder NaCl salt. This experiment is focused on the effect of salt on neutron flux with different energy levels. The whole problem was also simulated in the MCNP environment along with the experiment. At the end of the thesis, the individual methods are compared and evaluated.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSLANČÍK, T. Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119202cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177713
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAmBesk
dc.subjectexperimentsk
dc.subjectgama spektrometriask
dc.subjectgrafitsk
dc.subjectindiumsk
dc.subjectMCNPsk
dc.subjectNaClsk
dc.subjectneutrónová aktivačná analýzask
dc.subjectreaktor s tekutou soľousk
dc.subjectzlatosk
dc.subjectAmBeen
dc.subjectexperimenten
dc.subjectgamma spectroscopyen
dc.subjectgolden
dc.subjectgraphiteen
dc.subjectindiumen
dc.subjectMCNPen
dc.subjectmolten salt reactoren
dc.subjectNaClen
dc.subjectneutron activation analysisen
dc.titleExperimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energiísk
dc.title.alternativeExperimental analysis focused on the effect of chloride salt on neutron flux with different energy levelsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-11-10:43:08cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid119202en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:08:21en
sync.item.modts2021.11.08 12:26:41en
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
334.73 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_119202.html
Size:
6.73 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_119202.html
Collections