2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 34
 • Item
  Unknown.mp3
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Ščudla, Marek; Šrámek, Jan; Doležel, Matěj
  Moje bakalářská práce je mým dalším hudebním projektem, který je doprovázen instalací a merchandisem. Řešil jsem otázku trendů, žánru a jeho hranic. Inspiroval jsem se minulostí a pokoušel jsem se ji zařadit do současného kontextu.
 • Item
  Not So Close That Breck
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Smrekovský, Adam; Šrámek, Jan; Jančík, Alexandr
  Jak přestat pracovat, a začít chytat psi, a žít sám na kopci a chodit dolu jen, kdy potřebuješ chytnout psa. Ale to tě taky přestane bavit a ty začneš přemýšlet o životu na vesnici. A tak utečeš před koncem světa na vesnici.
 • Item
  Každodení módní přehlídka
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Rémanová, Jana; Ruller, Tomáš; Šagát, Petr
  Práce se zabývá nevšedním oblečením a reakcemi širokého okolí. Celkově zahrnuje zkoumání výrazu “výstřední oblečení”, tvorbu modelů podle získaných podnětů a následnou realizaci performance na veřejných místech. Výsledkem projektu jsou získané informace z výzkumu sta dotázaných osob. Dále série deseti "kostýmů", které znázorňují podněty získané z předešlého výzkumu z vybraných dotazníků. Každý model je příkladem stereotypu toho co bylo shledané jako výstřední v oblékání. V těchto modelech následně byla realizovaná performance na veřejnosti. Všechny jednotlivé fáze tvorby projektu jsou prezentovány jako celek a uváděny jako bakalářská práce.
 • Item
  Slithy, a blend of lithe and slimy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Šillerová, Kateřina; Hládeková, Katarína; Alster, Darina
  V práci s názvem Slithy, a Blend of Lithe and Slimy je zásadní myšlenkou, že vědomí se objevuje i na nejnižších úrovních existence, vytvářím prostředí laboratoře, ve které sám divák hraje roli organismu, který je obklopen dalšími. Zkoumám vztah mikrokosmu a makrokosmu a fascinuje mě rozpoznávání stejného patternu napříč realitou.
 • Item
  Výstup: coolervoucí důkazní materiál akademicko-onlinové validace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Polách, Jakub; Kubíková, Zuzana; Zálešák, Jan
  Společnost vědění je podle Konrada Paula Liessmanna struktura podléhající určitým politickým a ekonomickým zájmům. V této struktuře je vysokoškolské vzdělávání redukováno pouze na profesní vyučení a potenciál takto nabytých znalostí je měřitelný jen podle toho, jaké je jejich uplatnění na pracovním trhu. Tato situace vede k transformaci industriální společnosti ve společnost, v níž nejde o těžbu surovin, ale vědění. Liessmann mluví o procesu industrializace vědění, v němž průmyslového dělníka podřízenému ekonomickému modelu fungujícímu na principu materiální produkce nahrazuje dělník vědění podřízený ekonomickému modelu operující se symbolickými hodnotami. Vzdělání je podřízeno manažersky řízenému ekonomickému zhodnocení – na vědění jsou aplikovány průmyslové postupy a ve výsledku tak nejde o hodnoty, názory či přesvědčení. Rozhodující význam má zhodnotitelný výstup, coolervoucí důkazní materiál akademicko-onlinové validace. V souvislosti s touto kritikou se bakalářská práce zabývá možnými obsahy vyprázdněného akademického titulu BcA. Komodifikace čehokoliv je v tomto procesu čistě náhodná.