Not So Close That Breck

Abstract
Jak přestat pracovat, a začít chytat psi, a žít sám na kopci a chodit dolu jen, kdy potřebuješ chytnout psa. Ale to tě taky přestane bavit a ty začneš přemýšlet o životu na vesnici. A tak utečeš před koncem světa na vesnici.
How to stop working, and start catching dogs, and live alone on a hill and walk down only when you need to catch a dog. But it also stops entertaining you and you start thinking about village life. And so you run away from the end of the world to the village.
Description
Citation
SMREKOVSKÝ, A. Not So Close That Breck [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) MgA. Andreas Gajdošík (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) MgA. Martin Blažíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby autor představil svou práci – film; následovaly posudky vedoucího a oponenta. Student následně reaguje na dotazy, které zazněly v posudcích. Během diskuze student reaguje na věcné dotazy týkající se formálních a obsahových rozhodnutí (vstup kameramana do fikčního světa, vykreslení hrdiny filmu). Student musí čelit i závažnějším výtkám, jako je dotaz, zda je podobný přístup k tvorbě filmu vůbec aktuální.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO