Ověření pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá ověřováním pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se pomerančové šťávy. Tato část se také soustředí na popis procesů výroby pomerančové šťávy, na historický vývoj legislativy v Evropské unii a České republice, na nejčastější způsoby falšování ovocných šťáv a na metody, které zjišťují pravost ovocných šťáv. V experimentální části byla provedena určitá stanovení a naměřené hodnoty byly porovnány s výsledky normovaných hodnot a byl vyvozen závěr o pravosti pomerančové šťávy Toma z komerční sítě.
This study verifies Toma orange juice authenticity on the basis of selected chemical properties. In the theoretical part are definitions of the basic concepts concerning the orange juice. This part is also focused on characterization of technology procedures of orange juices, historical development of legislation in the European Union and Czech Republic, the most frequent ways of adulteration of fruit juices and methods, which determine their authenticity. In experimental part were made determinate analyses of orange juice Toma and experimental results were compared with standard values. On this basis it was deduced a conclusion about authenticity of orange juice Toma from commercial network.
Description
Citation
CVRKOVÁ, J. Ověření pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-23
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Světlík: Jaký indikátor jste použili? prof. Šimko: Jaké jiné indikátory lze využít?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO