2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 32
 • Item
  Inveni ipse ubique
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Bezarova, Erika; Klodová, Lenka; Vlková, Veronika
  Diplomová práce zmapuje autorčinu osobní cestu k magickým jevům a zážitky s nimi, která bude zprostředkována prostřednictvím tarotové kosmologie a interpretována skrz prostorovou mapu, převážně keramických objektů, postavených do (již proběhlé) hry. Práce bude zčásti uchopena na subjektivním a intuitivním principu, a z části na již zavedených fungujících principech týkajících se tarotu a magie. Teoretická část práce přiblíží dílo prostřednictvím popisu objektů a pravidel hry, na které bude založena instalace díla.
 • Item
  Kutilka
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Davydenko, Polina; Klímová, Barbora; Mazanec, Martin
  Práce se zaobírá tématem migrace a následné integrace migranta do společnosti a jeho pocitů nostalgie a steskem po domově. Kutilky jsou některými aspekty a způsobem života podobné lidským charakteristikám. Práce připodobňuje kutilčin individualistický způsob života, společně se stavěním hliněných váz lidským matkám-přistěhovalkyním.
 • Item
  39 dní na planině
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Magdoňová, Hana; Alster, Darina; Magid, Václav
  Diplomový projekt 39 denního pobytu na planině bývalého lomu na na Brněnských Hádech (17. 5. - 24. 6. 2021) je zamýšlen jako dlouhotrvající performativní událost, která se zaměřuje především na vztah umělkyně a jejího bezprostředního okolí. Prakticky i teoreticky zkoumá postupnou proměnu tělesnosti i smyslovosti z oddělené na prostupnou okolnímu environmentu. V rámci žité performativní zkušenosti popisuje postupné vzdalování se antopocentrickému způsobu uvažování i jednání. V rámci umělecké rezidence je kladen důraz na prožívání každodennosti i praktikování smyslových a meditačních cvičení. Tyto praxe jsou dále zaznamenávány deníkovými zápisy, které využívají výzkumnou metodologii autoetnografie a uvádějí tento projekt do kontextu posthumanistických teorií.
 • Item
  D-SEED I.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Kratochvíl, Martin Dominik; Merta, Ondřej; Mazanec, Martin
  Jedná se o audiovizuální snímek, který prezentuje hudební kompilaci pěti interpretů doplněnou sochařskými objekty a zároveň je jedním z dalších výstupů platformy ntity.one.Default. Platforma ntity.one.Default je již dva roky kolektivně kurátorovaná platforma propojující nezávislou elektronickou scénu a výtvarné umění. Audiovizuální snímek D-SEED I. se u sochařských objektů zaměřuje na materialitu, především látkovou. Haptická a taktilní percepce umění je osou zájmu umělecké činnosti autorů těchto sochařských objektů. Jejich výtvory nastiňují surreálný svět, který je částečně ovlivněn reflexí klimatické krize, které čelíme. Sochařské objekty Michaely Rožnovské v spolupráci s Martinem Dominikem Kratochvílem zpřítomňují představy nových živočichů na zemi, vycházejí z abstrahovaných tvarů rostlin či nejjednodušších organismů žijících na této planetě. Představují se jako dědicové naší kultury, mytologie a náboženství. Zvuková stránka celého audiovizuálního snímku je vytvořena z kompilace pěti interpretů – RLUNG, Thistle, Natálie Pleváková, sees_pod, timmi. Výsledný zvukový mix je dílem autora sees_pod (Martin Dominik Kratochvíl). Celá kompilace je poskládaná z ambientních ploch, terénních nahrávek a processingu. Celek je pak vystavěn jako koláž neustále se měnících situací, emocí. Ve chvíli, kdy se divákovi může zdát, že z proměnlivé směsi vystupuje něco identifikovatelného, mění se kompozice v něco jiného.
 • Item
  Fear Eats the Soul
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Spalajković, Tamara; Mazanec, Martin; Marković, Nikola
  Jako svou diplomovou práci předkládám videoinstalaci s názvem Orlando: Fear Eats the Soul. V tomto projektu si kladu za cíl prozkoumat napětí vytvářené performativním narušováním komplexního vztahu mezi člověkem a digitálním obrazem. Současné způsoby naší (lidské) interakce s digitálními médii zpochybňují samotnou hranici mezi digitálním a „skutečným“. Video a instalace se zabývají potenciálem performativního řešení tohoto předělu prostřednictvím fiktivního narativu, využívajícího formální vlastnosti digitální kamery (aparátu) jako nástroje gatekeepingu. V této dokumentaci rozpracovávám teoretické a kontextuální základy projektu a nabízím vhled do metod používaných při výrobě videa – ústřední části instalace.