39 dní na planině

Abstract
Diplomový projekt 39 denního pobytu na planině bývalého lomu na na Brněnských Hádech (17. 5. - 24. 6. 2021) je zamýšlen jako dlouhotrvající performativní událost, která se zaměřuje především na vztah umělkyně a jejího bezprostředního okolí. Prakticky i teoreticky zkoumá postupnou proměnu tělesnosti i smyslovosti z oddělené na prostupnou okolnímu environmentu. V rámci žité performativní zkušenosti popisuje postupné vzdalování se antopocentrickému způsobu uvažování i jednání. V rámci umělecké rezidence je kladen důraz na prožívání každodennosti i praktikování smyslových a meditačních cvičení. Tyto praxe jsou dále zaznamenávány deníkovými zápisy, které využívají výzkumnou metodologii autoetnografie a uvádějí tento projekt do kontextu posthumanistických teorií.
This thesis is a theoretical part of the diploma project "39 days on the plain" by BcA. Hana Magdoňová (Performance Studio, FFA, BUT, Brno). The content deals with the theoretical and documentary elaboration of the practical part of the diploma project of 39-day stay in the abandoned quarry at Hády near Brno (May 17 - June 24, 2021). The documentary part of the thesis will note specificity of this performative residence and it's processes. Especially it's focus on the description of the gradual retreat from civilization, the change of human tempo rhythm and the transformation of the author's sensory perception within 39 days as well as a description of typical activities and practiced sensory and meditation exercises. The theoretical part of the thesis analyzes this 39 days performance in the context of Posthuman theories. In lived experience explores gradual distance from Anthropocentric thinking as well as transformation of body and sensory perception from separate to open and previous to local environment.
Description
Citation
MAGDOŇOVÁ, H. 39 dní na planině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
M.Sc. Denisa Kollarová (předseda) MgA. Jozef Ondrík (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) Julie Bena (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) MgA. Darina Alster (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) Mgr. et MgA. Ivo Bystřičan (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby H. Magdoňová představila svou práci, její dokumentaci a materiály s ní spojené. Prezentace začala malou demo verzí, na které autorka vysvětlila metody své práce. Po vnímání se zavřenýma očima začala číst svůj text. Pak hned následovalo čtení posudků vedoucí práce a oponenta. Vedoucí krom samotné práce kladně hodnotila studentčino působení v ateliéru a široký záběr jejích aktivit. V následující rozpravě se nahromadilo množství nezodpovězených otázek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO