2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 141
 • Item
  Aplikace formálních metod v analýze sémantických rozdílů mezi verzemi software
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Nečas, František; Malík, Viktor; Vojnar, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout integraci formálních metod pro DiffKemp, nástroj pro statickou analýzu sémantických rozdílů v rozsáhlých programech napsaných v jazyce C. Cílem tohoto rozšíření je umožnit analýzu složitějších změn, které by typicky byly analyzovatelné spíše nástroji založenými na formálních metodách, a zároveň zachovat škálovatelnost nástroje DiffKemp na velké projekty. Principem navrženého řešení je při analýze v případě nalezení možné sémantické změny zakódovat problém ekvivalence příslušných instrukcí jako instanci problému SMT. Tím je možné sémantický rozdíl potvrdit, nebo vyvrátit s pomocí SMT solveru. Navržené řešení bylo implementováno v nástroji DiffKemp a experimenty provedené na sadě programů zvané EqBench ukazují, že rozšiřuje schopnosti nástroje DiffKemp, převážně v oblasti přesné analýzy úprav aritmetických výrazů.
 • Item
  Emulátor herní konzole Playstation 1 s vyšším renderovacím rozlišením
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Stupka, Filip; Jaroš, Jiří; Šimek, Václav
  Tato práce se zabývá zvýšením vizuální věrnosti v emulaci systému PlayStation 1 zavedením pokročilých vykreslovacích technik pro výstup ve vyšším rozlišení. Studie začíná důkladnou analýzou původní hardwarové architektury a identifikací komponent ovlivňujících grafický výstup. Výzkum se zaměřuje na vývoj vlastního emulátoru a zabývá se problémy spojenými se zvýšením rozlišení grafiky při zachování kompatibility se stávajícím herním softwarem. Výsledky poskytují cenné poznatky pro nadšence retro her a výzkumné pracovníky a ukazují úspěšnou implementaci emulátoru PlayStation 1 s vyšším rozlišením vykreslování pro zachování odkazu klasických her.
 • Item
  Detekce přítomnosti nahoty v obrazových datech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pešková, Daniela; Goldmann, Tomáš; Orság, Filip
  Zameranie tejto práce je vytvorenie nástroja schopného detekovať nahotu v obrazových dátach. To je dosiahnuté natrénovaním modelu na detekciu inkriminovaných častí tela a vytvorením algoritmu schopného detekovať pokožku. Výsledné nástroje môžu byť použité pre automatickú detekciu nahoty v obrázkoch. Prvá časť práce sa zameriava na teóriu neurónových sietí a počítačového videnia so zameraním na detekciu pokožky. Druhá časť hovorí o prístupe zvolenom pre vytvorenie datasetu, procese tvorby a trénovania modelu schopného detekovať nahotu v obraze, ako aj o algoritmickom prístupe.
 • Item
  Generovaní šablon změn kódu v jazyce C
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kučma, Tomáš; Malík, Viktor; Pavela, Jiří
  Zabezpečenie sémantickej stability softvérových projektov je často nákladnou úlohou. Nástroj DiffKemp automatizuje tento proces so špeciálnym dôrazom na výkon a použiteľnosť v rozsiahlych projektoch. Cenou za jeho efektívnosť je väčšia nepresnosť oproti formálnym nástrojom. Na minimalizáciu tohto problému DiffKemp umožňuje používateľom definovať vlastné vzory zachovávajúce sémantiku, opisujúce, aké zmeny majú byť považované za ekvivalentné. V súčasnosti je táto podpora obmedzená na vzory napísané v internej reprezentácii LLVM, ktorá nie je priateľská pre používateľa. Cieľom tejto práce je rozšíriť túto podporu na vzory napísané v jazyku C, čo výrazne zjednoduší proces ich vytvárania. To zahŕňa návrh reprezentácie vzorov, ktorá musí byť schopná zakódovať všetky potrebné metainformácie, a následný návrh, implementáciu a testovanie rozšírenia DiffKemp, ktoré umožní využívať vzory zapísané v jazyku C.
 • Item
  Bezdrátová rotační hlava pro snímání vnitřních povrchů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Horák, Rostislav; Malaník, Petr; Strnadel, Josef
  Cílem této práce je vytvoření bezdrátové rotační hlavy pro snímání vnitřních povrchů. To zahrnuje návrh a vytvoření zařízení se statickou a rotační částí, které komunikují bezdrátově a rotační hlava je zároveň bezdrátově napájena. Tím umožní kontinuální rotaci a snímání. Další částí je sběr dat ze senzorů a komunikace mezi jednotlivými částmi zařírení a s okolním světem. Zaměřuje se zejména bezdrátovou komunikaci pomocí infračerveného světla, bezdrátové napájení a řízení krokového motoru. Práce popisuje použité technologie a principy na kterých je zařízení založeno, návrh a implementaci hardwaru a softwaru, představení dosažených výsledků.