2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 560
 • Item
  Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Beseda, Jiří; Hoderová, Jana; Štarha, Pavel
  Problematika extrému funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané a globální. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme rovny nule a získáme stacionární bod. Stacionární bod je bodem, ve kterém předpokládáme existenci maxima či minima funkce.
 • Item
  Design čelního světlometu automobilu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Struhár, Slavomír; Škaroupka, David; Křenek, Ladislav
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo vyrábaných automobilov. Nasledujúce kapitoly opisujú ciele práce, priebeh samotného návrhu a prezentujú finálny dizajn svetlometu. Záverečná časť hodnotí výsledky práce vzhľadom k stanoveným cieľom.
 • Item
  Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kratochvílová, Silvie; Dvořáček, Jiří; Galas, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením systému pro odsávání spalin nad spékacím roštem. První část je věnována obecnému pojednání o spékacím roštu, o jeho činnosti a o jednotlivých modifikacích. Další část se zabývá problematikou, která obnáší umístění krytu nad spékací rošt. V poslední části je proveden návrh optimálního řešení systému pro odsávání spalin a popsány důvody, které vedly k jeho výběru.
 • Item
  Návrh stendu pro testování protetických chodidel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Švachová, Michaela; Koutný, Daniel; Paloušek, David
  Bakalárska práca obsahuje stav súčasného poznania, ktorý zahŕňa biomechaniku chôdze, definíciu a klasifikáciu protézy dolnej končatiny a používané spôsoby testovania transtibiálnych protéz. Ďalej obsahuje popis a zaťažovacie podmienky hlavnej životnostnej a statickej skúšky protetického chodidla podľa normy EN ČSN 10 328. Práca sa odvíjala od analýzy problému cez konštrukčné riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky skúšania. Výstupom tejto práce je konštrukčný návrh testovacieho stendu s pneumatickým pohonom ako 3D model vytvorený v programe Inventor 2013 s príslušnými výpočtami v programe MathCad 14 spolu s výkresom zostavy, výkresmi zvarkov a výkresovou dokumentáciou ostatných súčastí.
 • Item
  Design budíku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Rašínová, Jitka; Rajlich, Jan; Sládek, Josef
  Cílem práce je navrhnout originální a esteticky hodnotný budík, který zároveň vyhovuje vysokým funkčním a ergonomickým nárokům kladených na kvalitní produkt.