2021/4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Aktuálně ke stavu znalecké činnosti v ČR na začátku roku 2022
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Bradáč, Albert
  V příspěvku je shrnuta korespondence autora s ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem ze začátku roku 2022.
 • Item
  Prognostická případová studie – selhání železničního mostu Výtoň – Smíchov
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Procházka, Jan; Procházková, Dana
  Článek obsahuje prognostickou studii, která se zabývá selháním důležitého železničního mostu v Praze. Uvádí možné příčiny selhání mostu a dopady nejhoršího scénáře selhání mostu. V závěru navrhuje seznam opatření, aby nedocházelo k selhání mostu, který je kritickým prvkem drážní infrastruktury.
 • Item
  Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2022
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Bradáč, Albert; Polák, Petr
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2022.
 • Item
  Využitelnost dat EDR pro analýzu silničních nehod
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Nouzovský, Luboš; Kostěncová, Veronika; Frydrýn, Michal
  S novými metodami analýzy silničních nehod a modernizací dokumentační techniky pro zajištění dostatečné a zároveň kvalitní formy podkladového materiálu přichází možnost užití elektronických nehodových dat (též data EDR). Nová legislativní úprava již dokonce vyžaduje od roku 2022 technologii záznamu nehodových dat jako povinnou výbavu u nových vozidel daných kategorií. U vozidel, která jsou již EDR vybavena, lze v současnosti vyčítat data, jež mohou výrazně usnadnit analýzu dané nehody. Tento článek předkládá ukázku dvou reálných dopravních nehod – v prvním případě se jedná o nehodu, při které by získaná data teoreticky mohla objasnit její průběh, ve druhém o nehodu, u které byla data EDR k dispozici.
 • Item
  Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01) Pospíšilová, Dagmar; Daňková, Alena; Frič, Jindřich; Pospíšil, Karel
  Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy způsobu chování v různých situacích. Doprava je jistě jedním z významných fenoménů, se kterými se děti setkávají od útlého věku, a to nejen jako její pasivní účastníci na zadních sedadlech automobilů, ale začínají v ní být aktivními účastníky jako chodci, cyklisté či koloběžkáři nebo jako bruslaři a skateboardisté, jako svébytní uživatelé hromadné dopravy. Dopravní výchova je do vzdělávacího procesu často zařazována jen ve formě jednorázových akcí, avšak není zpravidla součástí systematického vzdělávacího plánu. Nadto děti přebírají od svých pedagogů vzorce jejich chování při vycházkách mimo areál školky. Podle zjištěných informací se ukazuje, že vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách či středních pedagogických školách se zabývá dopravní výchovou spíše okrajově či vůbec. To je identifikováno jako riziko pro utvářející se způsoby chování dětí v dopravě s přesahem do jejich dospělosti. Prezentovaný článek popisuje uskutečněný výzkum v oblasti dopravního vzdělávání předškolních dětí i jejich učitelů a charakterizuje rizika, která z něho vyplývají.