Využitelnost dat EDR pro analýzu silničních nehod

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
S novými metodami analýzy silničních nehod a modernizací dokumentační techniky pro zajištění dostatečné a zároveň kvalitní formy podkladového materiálu přichází možnost užití elektronických nehodových dat (též data EDR). Nová legislativní úprava již dokonce vyžaduje od roku 2022 technologii záznamu nehodových dat jako povinnou výbavu u nových vozidel daných kategorií. U vozidel, která jsou již EDR vybavena, lze v současnosti vyčítat data, jež mohou výrazně usnadnit analýzu dané nehody. Tento článek předkládá ukázku dvou reálných dopravních nehod – v prvním případě se jedná o nehodu, při které by získaná data teoreticky mohla objasnit její průběh, ve druhém o nehodu, u které byla data EDR k dispozici.
With new methods of road accident analysis and the modernisation of documentation technology to ensure a sufficient and at the same time high-quality form of evidence comes the possibility of using electronic accident data (also EDR data). The new legislation even requires accident data recording technology as mandatory equipment on new vehicles in the relevant categories from 2022. For vehicles that are already equipped with EDR, data can currently be read out that can greatly facilitate the analysis of a given accident. This paper presents an example of two real-life accidents – one in which the data collected could theoretically shed light on the accident, and the other in which EDR data was available.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 4, s. 9-18. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO