Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Holík International, s.r.o. a následný návrh změn v této oblasti. Práce vychází z dotazníkového šetření a analýzy trhu práce, jež zajišťuje zjištění potřeb nynějších zaměstnanců. Na tomto základě je zpracován návrh ke změnám, který by mohl v budoucnu zajistit příchod nových a kvalifikovaných zaměstnanců.
This bachelor thesis is focused on evaluation and remuneration of employees in the company Holík International s.r.o. and on successive proposal of changes in this area. This thesis is based on the results of the survey and on analysis of the labor market, that provide finding of needs of the current employees. Proposal of changes is based on this survey and analysis of the labor market. That proposal of changes could provide the arrival of new qualified employees in the future.
Description
Citation
FILIPOVÁ, S. Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (předseda) Ing. František Šebek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Ondřej Malý (člen) Ing. Pavel Průdek (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázka vedoucí bakalářské práce, viz příloha. Otázky oponenta bakalářské práce, viz příloha. 1) Ing. Brychta: Připomínka k obsahové náležitosti práce. 2) doc. Kloudová: Můžete vysvětlit termín "produktivita nákladů"?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO