Energetická a provozní optimalizace systému veřejného osvětlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je pojednání o možnostech energetických úspor při optimalizaci provozu veřejného osvětlení. Pochopení a uvedení do problematiky provozu veřejného osvětlení se věnuje první část práce. Zde se nachází kapitoly jako Význam veřejného osvětlení nebo Předpisy a normy související s veřejným osvětlením. Největší pozornost je pak soustředěna na popis soustav veřejného osvětlení a jejich základních prvků. Další stěžejní částí práce je ukázka používaných systémů, které vedou k energetickým úsporám ve veřejném osvětlení. Touto problematikou se zabývá kapitola Regulace soustav veřejného osvětlení. Práce zde popisuje jednotlivé druhy regulace spolu se systémy, které se při těchto regulacích v soustavách veřejného osvětlení používají. V poslední části diplomové práce bylo úkolem provést ukázku výpočtu energetické náročnosti a výpočtu roční spotřeby veřejného osvětlení u demonstrativní osvětlovací soustavy. Pro tuto příležitost byla vytvořena pomocná aplikace v programu Microsoft Excel, na které byly jednotlivé výpočty prováděny.
An objektive of this university graduation work is an essay about any possibilities for energy savings with operation optimalization of public lightings. Understandings and introduction operation problems of public lighting is devote in first part of this work. Here we can chapters as Importance of public lightings or Gulations and norms in ralation to public lightings. The bigist and special attention is concentrated to description to public lightings systems and it is basic components. Another main part of this work is demonstration of used systems that are leading to energy savings for public lightings. These problems are detailed and explained in chapter Regulation of public lighting systems. This graduation work is describing individual types of regulation with the systems that are used with these regulatios in systems of public lightings. The assignment of last part of graduation work was to make sample calculation of energy demand and calculatin of yearly consumption on exemplary temporary system of public lightings. For this occasion was extra special auxiliary application sytem set up inside the Microsoft Excel program where all individual calculations were done.
Description
Citation
HOUDEK, M. Energetická a provozní optimalizace systému veřejného osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Student přehledně prezentoval svoji diplomovou práci. Po přednesu své prezentace student správně odpověděl na dotazy v posudcích. V následné diskuzi student správně odpověděl na řadu dotazů pana doc. Tomana a pana doc. Baxanta. Někdy však odpovědi na otázky byly nejisté.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO