2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 507
 • Item
  FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 435MHz
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Klíma, Martin; Urbanec, Tomáš; Špaček, Jiří
  .
 • Item
  Automatický přepínač rozsahů pro AC-DC etalon Fluke 792A
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Trojan, Martin; Havlíková, Marie; Šíra,, Martin
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace mechanického spojení řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC-DC etalonu Fluke 792A. Tato diplomová práce obsahuje teoretický rozbor AC-DC etalonu Fluke 792A a krokových motorů. Na rozbor krokových motorů navazuje výběr vhodného pohonu. Následuje popis řídicí jednotky, použitého mikrokontroleru a popis sběrnice GPIB. Poslední část se zabývá návrhem mechanického spojovacího dílu a výběru vhodných senzorů pro snímání aktuální polohy clonky.
 • Item
  FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bohátka, Jan; Urbanec, Tomáš; Šádek, Václav
  V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy v rámcích, ve kterých jsou kromě přenášených zpráv i řídící bity pro celou komunikaci. Téměř celou vysokofrekvenční část obsahuje jeden integrovaný obvod. Jeho obsluhu, kódování a dekódování rámců má na starost mikrokontrolér.
 • Item
  Automatický posuv pro digitální zapisovač dat
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šuta, Václav; Diblík, Jan; Dvořák, Filip
  Diplomové práce Řízení Automatického posuvu pro digitální zapisovač dat se primárně zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro měření pološířky laserového svazku. Úvodní část práce je věnována souvisejícím teoretickým základům a slouží pro lepší orientaci v následujcích kapitolách. Druhá část je potom věnována samotné konstrukci, osazení a oživení přípravku.
 • Item
  Nezávislý datalogger s USB připojením
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Románek, Karel; Kolka, Zdeněk; Sutorý, Tomáš
  Práce pojednává o koncepci nezávislého dataloggeru teploty, vlhkosti a tlaku s možností vyčítání logovaných dat pomocí USB rozhraní do PC. V práci je popsána funkce dataloggeru, návrh hardwaru dataloggeru s ohledem na spotřebu zařízení a návrh mechanické konstrukce zařízení. Dále je rozebrán komunikační protokol pro ovládání a vyčítání dat do PC. Je zde také rozebrán firmware řídící jednotky dataloggeru, tedy drivery senzorů, moduly USB, RTC a komprese logovaných dat. V další části práce je popsán software pro ovládání dataloggeru a stahování logovaných dat.