Numerické metody výpočtu elektromagnetického pole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je seznámit se s teorií elektromagnetického pole, s metodou konečných prvků a s interakcí elektromagnetického pole s tkáněmi. Získané poznatky se následně využijí na výpočet šíření elektromagnetického pole v mikrovlnné oblasti a na vytvoření teplotního profilu šíření elektromagnetického pole v lidské tkáni. Metoda konečných prvků byla implementována do programového prostředí Matlab, kde byl vytvořený 1D model v kmitočtové a časové oblasti a jednoduchý 2D model v časové oblasti. Z vytvořených programů byla analyzována šířící se elektromagnetická vlna. Následující část práce byla realizována v programovém prostředí Comsol Multiphysics. V tomhle případě představoval zkoumaný geometrický objekt lidské stehno, které bylo vystavené působení elektromagnetického pole. Z analýzy byly určeny teplotní změny v daných biologických tkáních po dobu šesti minut.
The aim of the work is to study the electromagnetic field theory, finite element method and the interaction of electromagnetic field with tissues. Gained knowledge is then used to calculate spreading of the electromagnetic field in the microwave field and to create a temperature profile of spreading the electromagnetic fields in human tissue. The finite element method was implemented in the Matlab programming environment, where the 1D model was created in the frequency and time domain and a simple 2D model created in time domain. The program was developed to analyze spreading electromagnetic wave. Another part of work was done in the programming environment of COMSOL Multiphysics. In this case was the human leg exposed to electromagnetic fields. The analysis determined the changes of temperature in these biological tissues for six minutes.
Description
Citation
BÍREŠ, P. Numerické metody výpočtu elektromagnetického pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (místopředseda) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) Ing. Martin Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Jehlička, CSc. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázku položil Ing. Čížek z oblasti simulování. Studen odpověděl. Otázku položil Ing. Jehlička na téma SAR, student odpověděl. Otázku položil doc. Kozumplík na téma prezentace simulovaných výsledků. Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO