Vliv materiálové báze na pořizovací náklady budov občanské vybavenosti

but.committeeprof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Z čeho jste usoudil, že materiálová chatakteristika nemá vliv na cenu, resp. hodnotu Vámi konstruovaného ukazatele? 2. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Byla diskutovaná četnost a rozložení dat a bylo by vhodné uvést v grafu pásy spolehlivosti. 3. Ing. Pavel Klika, Ph.D., položil otázku: Proč je vzorek č. 2 tak odlišný? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programRealitní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHrdlička, Tomášcs
dc.contributor.authorRaška, Pavelcs
dc.contributor.refereeČech, Josefcs
dc.date.accessioned2024-06-11T04:56:56Z
dc.date.available2024-06-11T04:56:56Z
dc.date.created2024cs
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje pořizovacím nákladům a vlivům, které pořizovací náklady ovlivňují u budov občanské vybavenosti v segmentu zařízení pro seniory. Cílem práce je určit, zda má rozdílná materiálová báze vliv na pořizovací náklady výše zmíněných staveb. Databáze o 22 realizovaných stavbách zařízení pro seniory ve třech rozdílných materiálových bázích je podrobena statistickému testování a analýze dat z pohledu pořizovacích nákladů. Při testování je pozornost věnována také jiným zvoleným faktorům, které ovlivňují pořizovací náklady budov občanské vybavenosti. Následně je navržen rozpočtový ukazatel vycházející z testované databáze a výsledku analýzy dat. Tento rozpočtový ukazatel je posouzen s běžně dostupným rozpočtovým ukazatelem a dále je verifikován na realizovaných stavbách v daném segmentu.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the investment costs and the influences that affect the investment costs of amenity buildings in the segment of facilities for the elderly. The aim of the thesis is to determine whether the different material base has an impact on the investment costs of these buildings. A database of 22 completed buildings of facilities for the elderly in three different material bases is subjected to statistical testing and data analysis in terms of investment costs. During the testing, attention is also paid to other selected factors that affect the investment cost of amenity buildings. Subsequently, a budget indicator is proposed based on the tested database and the result of data analysis. This budget indicator is assessed with the commonly available budget indicator and further verified with the implemented buildings in the segment.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationRAŠKA, P. Vliv materiálové báze na pořizovací náklady budov občanské vybavenosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.cs
dc.identifier.other153199cs
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11012/246698
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPořizovací nákladycs
dc.subjectbudovy občanské vybavenostics
dc.subjectbydlení pro seniorycs
dc.subjectcenový ukazatelcs
dc.subjectnákladový přístup ocenění.cs
dc.subjectInvestment costsen
dc.subjectamenity buildingsen
dc.subjecthousing for the elderlyen
dc.subjectprice indicatoren
dc.subjectcost approach to valuation.en
dc.titleVliv materiálové báze na pořizovací náklady budov občanské vybavenostics
dc.title.alternativeThe influence of the material base on the investment costs of public services buildingsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2024-06-10cs
dcterms.modified2024-06-10-14:53:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid153199en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.06.11 06:56:55en
sync.item.modts2024.06.11 05:16:18en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_153199.html
Size:
9.51 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_153199.html
Collections