Personnel Costs in the Czech Construction Sector: Investigating the Effect of Company Size

dc.contributor.authorPaulišová, Martinacs
dc.contributor.authorHanák, Tomášcs
dc.coverage.issue15cs
dc.coverage.volume8cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:00Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:00Z
dc.date.issued2017-12-01cs
dc.description.abstractManaging personnel costs is important in all companies, especially in those whose production is labor intensive. The construction sector therefore qualifies as a suitable area for analyzing issues associated with these costs. The aim of this study is to find out whether company size affects personnel cost management under various circumstances. Four research hypotheses focus on the relationships among and the relative importance of personnel costs, use of standards, range of employee benefits offered, and economic actions taken when faced with an economic crisis. The evaluation of hypotheses is supported by using the chi-square test of independence with the aim of confirming or rejecting the statistical significance of relationships between the examined categorical variables. Results have confirmed a significant effect of company size. Several research implications and suggested future research directions are also presented in the conclusion of this paper.en
dc.description.abstractŘízení osobních nákladů je významné ve všech společnostech, obzvláště pak v těch, jejichž produkce je náročná na využití lidské pracovní síly. Stavebnictví je proto vhodný sektor pro zkoumání jevů souvisejících s těmito náklady. Cílem této studie je zjistit, zda velikost společnosti ovlivňuje řízení osobních nákladů za různých okolností. Čtyři výzkumné hypotézy zaměřující se na relativní význam osobních nákladů, používání výkonnostních norem, rozsah nabízených benefitů a opatření provedená v souvislosti s ekonomikou krizí. Vyhodnocení hypotéz je provedeno na základě chí-kvadrátového testu nezávislosti s cílem přijmout nebo zamítnout statistkou významnost vztahů mezi zkoumanými kategoriálními proměnnými. Výsledky potvrdily významný vliv velikosti společnosti. Několik důsledků výzkumu a navržených budoucích směrů výzkumu je také uvedeno v závěru tohoto příspěvku.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent13-22cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citatione-GFOS. 2017, vol. 8, issue 15, p. 13-22.en
dc.identifier.doi10.13167/2017.15.2cs
dc.identifier.issn1847-8948cs
dc.identifier.other143022cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137970
dc.language.isoencs
dc.publisherJosip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering Osijekcs
dc.relation.ispartofe-GFOScs
dc.relation.urihttp://e-gfos.gfos.hr/app/storage/protected/22-12-2017-10-45-37-paper-2-paulisova.pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1847-8948/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectbenefit
dc.subjectmzda
dc.subjectnáklady
dc.subjectstavební firma
dc.subjectzaměstnanci
dc.subjectbenefiten
dc.subjectconstruction companyen
dc.subjectcostsen
dc.subjectpersonnelen
dc.subjectwageen
dc.titlePersonnel Costs in the Czech Construction Sector: Investigating the Effect of Company Sizeen
dc.title.alternativeOsobní náklady v českém stavebnictví: zkoumání vlivu velikosti společnostics
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-143022en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:00en
sync.item.modts2020.08.04 12:24:21en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
22122017104537paper2paulisova.pdf
Size:
477.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
22122017104537paper2paulisova.pdf