Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se věnuje vývoji dlouhodobé nezaměstnanosti na území České republiky. Zabývá se příčinami a důsledky, zkoumá její vzdělanostní složení a věnuje se ekonomickým a sociálním okolnostem. Pomocí statistické analýzy časových řad zkoumá její průběh. V závěrečné části zmiňuje možné návrhy řešení problému.
This bachelor thesis is dedicated to developing long-term unemployment on territory of the Czech Republic. It deals with the causes and consequences, examines the educational composition and focuses on economic and social circumstances. By statistical time series analysis is examined unemployment progression. In the final part are mentioned possible suggestions of solving the unemployment issue.
Description
Citation
SURMAN, R. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: RNDr. Chvátalová Data využitá pro návrhy řešení - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO