Analýza změn vybraných ukazatelů internetového obchodu Sportobchod.cz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na rozbor ukazatelů internetového elektronického obchodu firmy Sportobchod.cz pomocí metody časových řad. Práce je rozdělená na části, kde první část obsahuje teorii spojenou s časovými řadami a druhá část se pak zabývá analýzou reálných dat, rozborem výsledků, návrhů řešení a stanovení případných prognóz.
This bachelor thesis is focused on analysis of indicators in e-commerce Sportobchod.cz with the time series method. The thesis is divided into parts, where the first part contains the theory associated with time series and the second part contains an analysis of real data, results, solutions suggestion and assessment of possible prognosis.
Description
Citation
NGUYEN, A. Analýza změn vybraných ukazatelů internetového obchodu Sportobchod.cz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. - Otázka: Jakým způsobem jste zjišťoval návštěvnost? ODPOVĚZENO Doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. - Otázka: Šlo by zjistit, jaký sortiment se prodává více a který méně? ODPOVĚZENO Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. - Otázka: Proč jste využil v práci tzv. "studentovo rozdělení"? Proč někde pracujete se dvěmi desetinými místy a někde se třemi? ODPOVĚZENO Otázky vedoucího práce a oponenta ODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO