Studium struktury a stability Alitu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce pojednává o laboratorní přípravě hlavního slínkového minerálu alitu. V teoretické části jsou shrnuty hlavní poznatky z posledních výzkumů. Praktická část se věnuje přípravě a optimalizaci metodiky přípravy polymorfu alitu. Hlavním cílem bylo připravit monoklinické fáze alitu M1 a M3 a analyzovat jejich vlastnosti dostupnými analytickými metodami.
The diploma thesis deals with the laboratory preparation of the main clinker mineral alite. The theoretical part summarizes the main findings of recent research. The practical part is devoted to the preparation and optimization of the methodology for the preparation of alite polymorph. The main goal was to prepare monoclinic phases of M1 and M3 alites and analyze their properties by available analytical methods.
Description
Citation
PERNICOVÁ, K. Studium struktury a stability Alitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Karel Lang, CSc. - předseda, Ing. Hynek Smolka - místopředseda, Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-28
Defence
Připomínky v posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti členů komise. Ing. Karel Lang, CSc. - Pozitivní vliv na růst krystalů? Jak jste to myslela? Dle mého názoru čím větší krystal tím efekt horší na vznik alitu. Pro kvalitu cementu. prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - Jaký byl postup přípravy vzorků? Jak probíhalo chlazení? Byl u všech vzorků stejný? Jaký je rozdíl mezi M1 a M3? Kde je existenční oblast jednotlivých fází? Chlazení má velký vliv na vznik jednotlivých fází M1 a M3? Jak lze identifikovat vápno vedle belitu? Mletí s vodou? Jedná se pouze o rozdružení vzorků nemá to vliv na jednotlivé fáze. B/1,5 – Studentka velmi dobře reagovala na připomínky oponenta a snažila se zdůvodnit nevržená a použitá řešení. Rovněž na připomínky členů komise reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO