Ecotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic)

dc.contributor.authorBeklová, Miroslavacs
dc.contributor.authorČelechovská, Olgacs
dc.contributor.authorDobšíková, Radkacs
dc.contributor.authorHaluzová, Ivanacs
dc.contributor.authorKrálová, Helenacs
dc.contributor.authorMalá, Jitkacs
dc.contributor.authorModrá, Helenacs
dc.contributor.authorOstrá, Magdalenacs
dc.contributor.authorSvobodová, Zdeňkacs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume79cs
dc.date.accessioned2018-12-11T07:55:23Z
dc.date.available2018-12-11T07:55:23Z
dc.date.issued2010-03-01cs
dc.description.abstractSediments of two small watercourses Leskava and Troubsky Brook in the Brno city suburban area were examined for their ecotoxicity. Using a standard procedure, extracts of the sediments were prepared for diagnostic tests. These extracts were tested for acute toxicity to fresh-water organisms. The ecotoxicological tests were performed on the fresh-water alga Pseudokirchneriella subcapitata, the vascular water plant Lemna minor, on a representative of invertebrates, the water flea Daphnia magna and on the Xenopus laevis frog embryo and luminiscent Vibrio fischeri bacteria. Possible toxic effects were evaluated using the test determining the inhibition of the growth of white mustard root Sinapis alba. Results of ecotoxicological assessment of sediment leachates showed that their quality varied significantly during the year. Differences were found between results of sediment evaluations from different collection profiles, which may indicate effects of point source pollution. Of the ecotoxicological tests used, the most sensitive organismsincluded the green algae Pseudokirchneriella subcapitata, bioluminiscent bacteria Vibrio fischeri and the African clawed frog Xenopus laevis. The highest concentrations of arsenic were found by chemical analysis in both spring and autumn sediment leachate samples collected at Site L1 (Leskava). The highest organic pollutant concentrations were found in autumn sediment leachate samples from Site L1. In total PAH sums, phenanthrene was the dominant pollutant at all the sites investigated.en
dc.description.abstractPráce hodnotí ekotoxicitu sedimentů dvou malých vodních toků Leskavy a Troubského potoka v brněnské příměstské krajině. Při přípravě výluhů ze sedimentů byly použity standardní postupy. Ekotoxikologické testy s výluhy sedimentů byly provedeny na sladkovodní řase Pseudokirchneriella subcapitata, vodní cévnaté rostlině Lemna minor, na zástupci bezobratlých, perloočce Daphnia magna, na embryích žab Xenopus laevis a luminiscenčních bakteriích Vibrio fischeri. Možný toxický efekt byl hodnocen i pomocí testu inhibice růstu kořene hořčice bílé Sinapis alba. Kromě testů na Lemna minor, Vibrio fischeri a Xenopus laevis byly všechny testy prováděny v souladu s postupy používanými při hodnocení ekotoxicity odpadů. Naše výsledky ukázaly, že kvalita sedimentů se v průběhu roku průkazně mění, což může být spojeno s nedostatkem srážek v letním období. Signifikantní rozdíly byly zjištěny mezi toxicitou výluhů z různých odběrových profilů, což může ukazovat na vliv bodových zdrojů znečištění. Z použitých ekotoxikologických testů nejcitlivěji reagovaly zelená řasa Pseudokirchneriella subcapitata, bakterie Vibrio fischeri a drápatka vodní Xenopus laevis. Chemickou analýzou výluhu sedimentů byla zjištěna vysoká koncentrace arzenu na odběrovém místě L1 (tok Leskava) a to z jarního i podzimního odběru. Nejvyšší koncentrace organických polutantů byla nalezena ve výluhu sedimentu z podzimního odběru v odběrovém místě L1. Na všech sledovaných profilech byl dominatním polutantem phenanthren jako zástupce PAHs.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent157-164cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationACTA VETERINARIA BRNO. 2010, vol. 79, issue 1, p. 157-164.en
dc.identifier.doi10.2754/avb201079010157cs
dc.identifier.issn0001-7213cs
dc.identifier.other48392cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137209
dc.language.isoencs
dc.publisherUniversity of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brnocs
dc.relation.ispartofACTA VETERINARIA BRNOcs
dc.relation.urihttps://actavet.vfu.cz/79/1/0157/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0001-7213/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectEcotoxicityen
dc.subjectPseudokyrchneriella subcapitataen
dc.subjectDaphnia magnaen
dc.subjectLemna minoren
dc.subjectSinapis albaen
dc.subjectVibrio fischerien
dc.subjectXenopus laevisen
dc.subjectEkotoxicita
dc.subjectPseudokyrchneriella subcapitata
dc.subjectDaphnia magna
dc.subjectLemna minor
dc.subjectSinapis alba
dc.subjectVibrio fischeri
dc.subjectXenopus laevis
dc.titleEcotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic)en
dc.title.alternativeEkotoxikologické hodnocení výluhů ze sedimentů malých vodních toků v příměstské krajiněcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-48392en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:57:53en
sync.item.modts2020.03.31 07:37:41en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
avb_2010079010157.pdf
Size:
432.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
avb_2010079010157.pdf