Ecotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-03-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
Altmetrics
Abstract
Sediments of two small watercourses Leskava and Troubsky Brook in the Brno city suburban area were examined for their ecotoxicity. Using a standard procedure, extracts of the sediments were prepared for diagnostic tests. These extracts were tested for acute toxicity to fresh-water organisms. The ecotoxicological tests were performed on the fresh-water alga Pseudokirchneriella subcapitata, the vascular water plant Lemna minor, on a representative of invertebrates, the water flea Daphnia magna and on the Xenopus laevis frog embryo and luminiscent Vibrio fischeri bacteria. Possible toxic effects were evaluated using the test determining the inhibition of the growth of white mustard root Sinapis alba. Results of ecotoxicological assessment of sediment leachates showed that their quality varied significantly during the year. Differences were found between results of sediment evaluations from different collection profiles, which may indicate effects of point source pollution. Of the ecotoxicological tests used, the most sensitive organismsincluded the green algae Pseudokirchneriella subcapitata, bioluminiscent bacteria Vibrio fischeri and the African clawed frog Xenopus laevis. The highest concentrations of arsenic were found by chemical analysis in both spring and autumn sediment leachate samples collected at Site L1 (Leskava). The highest organic pollutant concentrations were found in autumn sediment leachate samples from Site L1. In total PAH sums, phenanthrene was the dominant pollutant at all the sites investigated.
Práce hodnotí ekotoxicitu sedimentů dvou malých vodních toků Leskavy a Troubského potoka v brněnské příměstské krajině. Při přípravě výluhů ze sedimentů byly použity standardní postupy. Ekotoxikologické testy s výluhy sedimentů byly provedeny na sladkovodní řase Pseudokirchneriella subcapitata, vodní cévnaté rostlině Lemna minor, na zástupci bezobratlých, perloočce Daphnia magna, na embryích žab Xenopus laevis a luminiscenčních bakteriích Vibrio fischeri. Možný toxický efekt byl hodnocen i pomocí testu inhibice růstu kořene hořčice bílé Sinapis alba. Kromě testů na Lemna minor, Vibrio fischeri a Xenopus laevis byly všechny testy prováděny v souladu s postupy používanými při hodnocení ekotoxicity odpadů. Naše výsledky ukázaly, že kvalita sedimentů se v průběhu roku průkazně mění, což může být spojeno s nedostatkem srážek v letním období. Signifikantní rozdíly byly zjištěny mezi toxicitou výluhů z různých odběrových profilů, což může ukazovat na vliv bodových zdrojů znečištění. Z použitých ekotoxikologických testů nejcitlivěji reagovaly zelená řasa Pseudokirchneriella subcapitata, bakterie Vibrio fischeri a drápatka vodní Xenopus laevis. Chemickou analýzou výluhu sedimentů byla zjištěna vysoká koncentrace arzenu na odběrovém místě L1 (tok Leskava) a to z jarního i podzimního odběru. Nejvyšší koncentrace organických polutantů byla nalezena ve výluhu sedimentu z podzimního odběru v odběrovém místě L1. Na všech sledovaných profilech byl dominatním polutantem phenanthren jako zástupce PAHs.
Description
Citation
ACTA VETERINARIA BRNO. 2010, vol. 79, issue 1, p. 157-164.
https://actavet.vfu.cz/79/1/0157/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO