Publikace informačního modelu budovy (BIM) v herním prostředí Unreal Engine

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou realistické scény v herním prostředí Unreal Engine 5.1. Teoretická část se zaměřuje na technologii laserového skenování, informační modelování a jeho implementaci v české legislativě. Praktická část obsahuje popis postupu tvorby 3D modelu v programu Revit na podkladě mračna bodů získaného laserovým skenováním, převedením dat do Unreal Engine 5.1 a následnou tvorbou scény v daném programu. Výstupem je 3D model objektu a video výsledné scény.
This bachelors theses deals with the creation of realistic scene in game engine Unreal Engine 5.1. Theoretical part focuses on the technology of laser scanning, building information modeling and its implementation in Czech legislation. Practical part contains description of process of 3D modeling in Revit on the base of a point cloud acquired by laser scanning, its transfer to Unreal Engine 5.1 and following creation of scene in said programme. The output is 3D model of the object and a video of the final scene.
Description
Citation
SZOPA, J. Publikace informačního modelu budovy (BIM) v herním prostředí Unreal Engine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. (předseda) doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Žižka (člen) Ing. Markéta Pospíšilová (člen) Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (člen) Ing. Josef Podstavek, Ph.D. (člen) Ing. Richard Kratochvíl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studen představil svou práci v krátké prezentaci. Byly přečteny posudky práce. Student odpověděl na dotazy v posudcích. Student odpověděl na dotazy komise k práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO