2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 362
 • Item
  Vliv dávkování R-materiálu za studena na výslednou teplotu asfaltové směsi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Bocák, Tomáš; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
  Cílem bakalářské práce je, v laboratorních podmínkách, simulovat vliv dávkování studeného R-materiálu do horké směsi kameniva. V teoretické části budou popsány možnosti dávkování R-materiálu při výrobě asfaltové směsi, společně se zásadami při návrhu nové asfaltové směsi. V praktické části bude mnou navrženým postupem, studený podíl kameniva míchán s horkým podílem kameniva. Výsledkem měření budou výsledné teploty směsi kameniva a jejich vzájemné porovnání.
 • Item
  Urbanistická studie modernizace úseku Olomouc Nová Ulice - Olomouc Řepčín
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Krobot, Filip; Říha, Tomáš; Seelmann, Herbert
  Cílem této práce je vypracování urbanistické studie modernizace úseku Olomouc Nová Ulice – Olomouc Řepčín v kontextu komplexního urbanistického řešení. Respektive vyhledání, rizikových a problematických míst po stránce urbanistické i dopravní, vyhledání návazností na dopravu města (MHD, P+R, pěší). Prozkoumání a vyhodnocení možných úprav těchto návazností. Dále prozkoumat možnost optimalizace koleje a rychlosti vlaku úpravou GPK, zastávek, přejezdů, přechodů apod. Následné zhodnocení proveditelnosti těchto úprav.
 • Item
  Novostavba bytového domu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Obozhenyuk, Darya; Kolář, Radim; Kolářová, Eva
  Hlavním zaměřením bakalářské práce bylo vypracování kompletní projektové dokumentace pro bytový dům, který splňuje náročné požadavky na energetickou účinnost. Stavba se nachází na okraji obce Ivančice a je umístěna na pozemku s parcelním číslem900/1. Stavba má nepravidelný obdélníkový tvar. Bytový dům disponuje dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží se nacházejí různé sklepní prostory, garáže a technická místnost. První a druhé nadzemní podlaží zahrnuje celkem osm bytových jednotek, čtyři bytu 3+kk a čtyři bytu 2+kk. Základy jsou z monolitických pasů z prostého betonu. Konstrukce podzemního podlaží je zhotovena z monolitického železobetonu, zatímco ostatní obvodové stěny jsou vyrobeny z keramických tvárnic HELUZ. Pro zvýšení tepelné izolace bylo použito kontaktní zateplení z desek z expandovaného polystyrenu (EPS) a stropy jsou vyrobeny z železobetonu. Střecha je navržena jako plochá. Pro snadný a pohodlný přístup mezi podlažími je v bytovém domě instalován výtah. Schodiště je provedeno jako monolitická železobetonová deska.
 • Item
  Kompaktní město v teorii a praxi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Čuntalová, Karolína; Tichý, Jan; Májek, Jan
  Bakalárska práca sa zaoberá konceptom kompaktného mesta v teórii a praktickej aplikácii na vybrané sídlisko 500 bytov v Bratislave. Súčasťou práce je definovanie kompaktného mesta a rozbor vybraného územia na základe metodiky vytvorenej mestom Bratislava pre analyzovanie verejných priestorov, ktoré nesú primárne princípy kompaktného mesta. Výsledkom je posúdenie lokality 500 bytov či je priestor vhodným príkladom pre kompaktnú oblasť v Bratislave.
 • Item
  Studie křižovatky ulic Hodonínská, Revoluční, Květná a Budovatelská v obci Rohatec
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Štefančík, Ondřej; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
  Bakalářská práce se zabývá úpravou křižovatky ulic Hodonínská, Revoluční, Květná a Budovatelská v obci Rohatec. Současný tvar se jeví jako nevyhovující, a to kvůli problematickému rozhledu z vedlejších místních komunikací na ulici Hodonínská, zejména z ulice Květná, která vede ke kostelu, poště a obecnímu úřadu, a také blízkosti autobusových zastávek na lince Hodonín – Veselí nad Moravou. Cílem této práce je nalezení takové varianty úpravy křižovatky, která umožní vhodnější napojení místních komunikací na komunikaci hlavní a zpřehlednění daného místa.