Vliv ergonomie na produktivitu pracovního místa

but.committeedoc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Blechta (člen) Ing. Karla Maradová (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)cs
but.defencePrezentace: - Obsah prezentace - Motivace - obecná, osobní - Cíle práce - Současný stav poznání - Postup prací - systémový rozbor - cyklus neustálého zlepšování - Postup prací - pracoviště přípravy surovin (koření) - Postup prací - systémový rozbor - blokový diagram - Postup prací - SIPOC procesu přípravy surovin - Postup prací - stanovení ergonometrických rizik - Postup prací - systémový rozbor - výpočet produktivity pracovní činnosti - Postup prací - ergonomická analýza - Postup prací - Zpracování výsledků - Závěr Studentka seznámila členy komise s výsledky své práce a odpověděla s na otázku oponentky. Otázky členů komise: - Existuje mechanismum kategorizace prací podle pracovních podmínek? (zodpovězeno) - Co obnáší kategorizace prací? (zodpovězeno) - Co je zaměstnavatel povinen poskytnou zaměstnanci? (zodpovězeno) - Má Vaše práce praktický dopad na uvedenou firmu? (zodpovězeno) - Má uvedená společnost certifikace v dané problematice? (zodpovězeno) Studentka odpověděla na otázky členů komise s prokázáním dobrých znalostí v dané problematice.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRozehnalová, Janacs
dc.contributor.authorHořínová, Viktoriecs
dc.contributor.refereeMaradová, Karlacs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:58Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:58Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává téma ergonomie z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s legislativou Evropské unie a legislativou České republiky. Navazují ergonomické normy a následný systémový rozbor popisující dané procesy podniku. Výstupem jsou výsledky ergonomické analýzy daného pracoviště, navržená nápravná opatření pro eliminaci rizik spojených s nesprávnou pracovní polohou při konkrétní pracovní činnosti a vyhodnocení závislosti produktivity na zvyšování ergonomičnosti pracoviště.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the topic of ergonomics from the point of view of safety and health protection at work in connection with the legislation of the European Union and the legislation of the Czech Republic. Ergonomic standards and subsequent system analysis describing the company's processes follow. The output is the results of ergonomic analysis of the workplace, proposed corrective measures to eliminate the risks associated with incorrect work position in a specific work activity and evaluation of the dependence of productivity on increasing the ergonomics of the workplace.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationHOŘÍNOVÁ, V. Vliv ergonomie na produktivitu pracovního místa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140371cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206338
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectErgonomiecs
dc.subjectergonomický systémcs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectlegislativa Evropské uniecs
dc.subjectlegislativa České republikycs
dc.subjectharmonizované normycs
dc.subjectergonomické rizikocs
dc.subjectergonomická analýzacs
dc.subjectproduktivita pracovního místacs
dc.subjectErgonomicsen
dc.subjectergonomic systemen
dc.subjectsafety and health protection at worken
dc.subjectEuropean Union legislationen
dc.subjectlegislation of the Czech Republicen
dc.subjectharmonized standardsen
dc.subjectergonomic risken
dc.subjectergonomic analysisen
dc.subjectworkplace productivityen
dc.titleVliv ergonomie na produktivitu pracovního místacs
dc.title.alternativeInfluence of ergonomics on workplace productivityen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-16-13:30:27cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140371en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:58en
sync.item.modts2022.06.17 08:15:58en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140371.html
Size:
8.79 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140371.html
Collections