Vliv ergonomie na produktivitu pracovního místa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce zpracovává téma ergonomie z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s legislativou Evropské unie a legislativou České republiky. Navazují ergonomické normy a následný systémový rozbor popisující dané procesy podniku. Výstupem jsou výsledky ergonomické analýzy daného pracoviště, navržená nápravná opatření pro eliminaci rizik spojených s nesprávnou pracovní polohou při konkrétní pracovní činnosti a vyhodnocení závislosti produktivity na zvyšování ergonomičnosti pracoviště.
The diploma thesis deals with the topic of ergonomics from the point of view of safety and health protection at work in connection with the legislation of the European Union and the legislation of the Czech Republic. Ergonomic standards and subsequent system analysis describing the company's processes follow. The output is the results of ergonomic analysis of the workplace, proposed corrective measures to eliminate the risks associated with incorrect work position in a specific work activity and evaluation of the dependence of productivity on increasing the ergonomics of the workplace.
Description
Citation
HOŘÍNOVÁ, V. Vliv ergonomie na produktivitu pracovního místa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Blechta (člen) Ing. Karla Maradová (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Prezentace: - Obsah prezentace - Motivace - obecná, osobní - Cíle práce - Současný stav poznání - Postup prací - systémový rozbor - cyklus neustálého zlepšování - Postup prací - pracoviště přípravy surovin (koření) - Postup prací - systémový rozbor - blokový diagram - Postup prací - SIPOC procesu přípravy surovin - Postup prací - stanovení ergonometrických rizik - Postup prací - systémový rozbor - výpočet produktivity pracovní činnosti - Postup prací - ergonomická analýza - Postup prací - Zpracování výsledků - Závěr Studentka seznámila členy komise s výsledky své práce a odpověděla s na otázku oponentky. Otázky členů komise: - Existuje mechanismum kategorizace prací podle pracovních podmínek? (zodpovězeno) - Co obnáší kategorizace prací? (zodpovězeno) - Co je zaměstnavatel povinen poskytnou zaměstnanci? (zodpovězeno) - Má Vaše práce praktický dopad na uvedenou firmu? (zodpovězeno) - Má uvedená společnost certifikace v dané problematice? (zodpovězeno) Studentka odpověděla na otázky členů komise s prokázáním dobrých znalostí v dané problematice.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO