Zhodnocení hospodaření vybraného města

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou zhodnocení hospodaření města Kunovice. První část je zaměřena na teoretické poznatky o obcích, rozpočtové soustavě a rozpočtu obcí. Druhá část pojednává o základní charakteristice města Kunovice, dále se zabývá analýzou rozpočtu města, tedy porovnáním jeho příjmů a výdajů za poslední čtyři roky hospodaření. Třetí část obsahuje vlastní návrhy řešení na zlepšení hospodaření výše zmíněného města.
The bachelor thesis deals with the issue of evaluating management in the city of Kunovice. The first part is focused on the theoretical knowledge on communities, budgetary system and municipal budget. The second part deals with the basic characteristics on the city of Kunovice, next it deals with the budget analysis of the city and comparisons of income and expenditure for the last four years economy. The third part contains my own proposed solutions to improve the management of the above city.
Description
Citation
JURÁSEK, J. Zhodnocení hospodaření vybraného města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázky oponenta: odpovězeno Ing. Zábojová: Revolvingový úvěr je zahrnut v hospodaření obce, které jste promítal? - Ne. Koupaliště obce je jaké? - Venkovní. Doc. Fedorová: Jste angažován v chodu obce? - Ne. Jak budou reagovat občané na Vaše návrhy? - reagováno. Ing. Benátský: Bude zpoplatněné parkoviště využíváno? - V blízkosti sídlí podnikatelský inkubátor. Kdo využívá kulturní dvůr? - Místní. Komu zdražíte ceník za kulturní dvůr? - FO a PO. Ing. Zábojová: Nemůže městská policie Kunovice nabídnou měření rychlosti v okolních obcích? - Mohou. Ing. Benátský: Jakou tranzitní dopravu myslíte? - Na silnici I/50.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO