2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 434
 • Item
  Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Dydek, Michal; Chalupský, Vladimír; Rumíšek,, Pavel
  Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných teoretických východisek týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a provedených analýz, které představují klíčovou část mé práce. V praktické části je společnost analyzována a na základě dotazníkového průzkumu jsou v práci vyhodnoceny a zpracovány výsledky spokojenosti zákazníka. V závěru jsou dané návrhy na zdokonalení celkové úrovně spokojenosti zákazníka.
 • Item
  Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kohout, Matěj; Fedorová, Anna; Balík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování dlouhodobého majetku. Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat pořízení majetku. Dále srovnává různé nabídky úvěrů a leasingu, které jsou dostupné na trhu, a na závěr vyhodnotí který způsob financování je pro společnost nejvhodnější.
 • Item
  Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Bělehrádek, Michael; Křížová, Zuzana; Ebnerová, Markéta
  Bakalářská práce řeší problematiku poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Ecolab Hygiene s. r. o. Úvodní část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část práce se zabývá analýzou poskytování zaměstnaneckých benefitů s ohledem na daňový aspekt. Na základě analýzou zjištěných poznatků je vypracováno několik otázek a provedené následné dotazníkové šetření. V závěrečné části práce jsou navržena řešení, jejichž realizace by měla mít pozitivní vliv na zlepšení současného stavu.
 • Item
  Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Černá, Zuzana; Zábojová, Lenka; Valentová, Jitka
  Bakalářská práce je zpracována na téma „Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce“. Teoretická část se zabývá charakteristikou vybraných účetních jednotek a dlouhodobého majetku. Praktická část je zaměřena na konkrétní město a jeho zřízenou příspěvkovou organizaci, které byl předán majetek k hospodaření formou výpůjčky. Na základě analýzy skutečného stavu je vypracován návrh správné evidence tohoto majetku u zřizovatele i příspěvkové organizace.
 • Item
  Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Svobodová, Sára; Zich, Robert; Škorpík, Adam
  V bakalárskej práci sa zaoberám návrhmi na rozvoj obchodných aktivít českej spoločnosti Faster CZ spol. s r.o., ktorá pôsobí na globálnom trhu domácej automatizácie a regulácie. Predmetom podnikania je výroba a predaj riadiacich jednotiek. Návrhy sú zamerané na opatrenia smerujúce k posilneniu marketingových činností, rozvoju značky a zlepšeniu zákazníckych vzťahov na trhu B2C. Na základe uskutočnených analýz vymedzím pozíciu podniku na trhu, definujem potenciál pre rozvoj podniku na zvolenom trhu a navrhnem konkrétne činnosti smerujúce k rozvoju obchodných aktivít.