Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných teoretických východisek týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a provedených analýz, které představují klíčovou část mé práce. V praktické části je společnost analyzována a na základě dotazníkového průzkumu jsou v práci vyhodnoceny a zpracovány výsledky spokojenosti zákazníka. V závěru jsou dané návrhy na zdokonalení celkové úrovně spokojenosti zákazníka.
My thesis deals with the problems of measurement and analysis of customer satisfaction in the company-Future Forwarding Ltd., which is focused on logistical andtransportation support to other companies. The work is based on the available theoretical principles of customer satisfaction measurement methods and the analyzes carried out, which are a key part of my job. In the practical part of the company is first characterized and analyzed on the basis of a question naire are evaluated and processed the work of the results of customer satisfaction. The conclusion containssuggestions for improving the overall level of customer satisfaction.
Description
Citation
DYDEK, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Vedoucí práce nedoporučil práci k obhajobě. Práce není přijata k obhajobě. Obhajoba je dle čl. 12 odst. 9 Směrnice děkana č. 1/2016 klasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO