Návrh a realizace pěti-úrovňového kvantovacího obvodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem pěti-úrovňového kvantovacího obvodu pro rychlé zpracování analogového signálu, který je založen na technice spínaných proudů. Cílem práce je rozebrat a využít výhody této techniky, jako je například potenciál vysoké rychlosti, a potlačit nepříznivé vlivy, kterými zmíněná technika trpí. Požadavek vysoké rychlosti směřuje celý návrh na použití paralelního zapojení převodníku A/D. Navrhovaný kvantovací obvod je určen pro začlenění do větších integrovaných systémů a své uplatnění může najít například v modulátorech delta-sigma vyššího řádu. Návrh převodníku je doložen simulacemi v prostředí CADENCE. Pro navrhovaný smíšený obvod je použita technologie AMIS CMOS 0,7 µm.
The work deals with design and realisation of the five-levels high-speed quantizer using switched-current technique (SI). The main aim is to use an advantage of switched-current technique like potential of the high-speed operation and to minimize disadvantages at all. Flash structure of the quantizer is used to ensure high-speed operation. It is supposed that the quantizer will be part of greater integrated systems such as higher-order delta-sigma modulators. Simulations are performed in CADENCE simulation tool using AMIS CMOS 0,7 µm technologic process.
Description
Citation
ZEMAN, P. Návrh a realizace pěti-úrovňového kvantovacího obvodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Maschke, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student Bc. Pavel Zeman seznámil komisi se svoji diplomovou prací na téma: Návrh a realizace pěti-úrovňového kvantovacího obvodu. Odpověděl na otázky oponenta - 1.) Při porovnání obr. 3.5 a 3.16 je zřejmé velmi dramatické potlačení negativních jevů spojených s technikou SI, jako je pronikání hodinového signálu nebo injekce náboje. Zkoušel jste i jiné metody než vámi prezentovaný způsob s využitím "dummy" spínačů? Jaké by mohly být výsledky? 2.) V tab. 3.2 uvádíte rozlišení 5 kvantovacích úrovní. Kolik je to tedy bitů? S ohledem na zjištěné INL a DNL jaký je efektivní počet bitů? Dále proběhla krátká rozprava k tématu diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO