Srovnání klasické a automatické procedury oceňování nemovitostí

but.committeeprof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Myslíte si, že by databáze mohla vytvářet AI? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programRealitní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorCupal, Martincs
dc.contributor.authorDobiášová, Janacs
dc.contributor.refereeKlika, Pavelcs
dc.date.accessioned2024-06-11T04:56:55Z
dc.date.available2024-06-11T04:56:55Z
dc.date.created2024cs
dc.description.abstractPokrok doby a nové znalosti v oblasti výpočetní techniky jsou příležitostí pro inovaci v prostředí oceňování. Klasické přístupy nabízejí tradiční ustálené oceňovací procedury, které však mohou být doplněné, podpořené a urychlené automatickým oceňováním. Cílem diplomové práce je vytvoření srovnávací platformy procedur klasického ocenění a automatického oceňování v režimu tržního oceňování, definování procesních modelů, kategorizace a volba reálných ocenění a srovnání pomocí případových studií v rovině tržního oceňování, nejprve na základě teoretických vymezení a podmínek, poté prakticky s ilustrativními porovnáními oceňovacích procedur.cs
dc.description.abstractThe advancement of technology and new knowledge in the field of computing provide opportunities for innovation in the valuation environment. Traditional approaches offer established valuation procedures, which, however, can be supplemented, supported, and accelerated by automated valuation. The goal of the thesis is to create a comparative platform of traditional valuation and automated valuation procedures in the market valuation regime, defining procedural models, categorization and selection of real valuations, and comparison using case studies at the market valuation level, initially based on theoretical definitions and conditions, and then practically with illustrative comparisons of valuation procedures.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationDOBIÁŠOVÁ, J. Srovnání klasické a automatické procedury oceňování nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.cs
dc.identifier.other153196cs
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11012/246697
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlasickýcs
dc.subjectautomatickýcs
dc.subjectpřístupcs
dc.subjectAVMcs
dc.subjecttržní hodnotacs
dc.subjectTraditionalen
dc.subjectAutomateden
dc.subjectApproachen
dc.subjectAVMen
dc.subjectMarket Valueen
dc.titleSrovnání klasické a automatické procedury oceňování nemovitostícs
dc.title.alternativeA Comparison of Classical and Automatic Procedure of Property Valuationen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2024-06-10cs
dcterms.modified2024-06-10-14:53:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid153196en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.06.11 06:56:55en
sync.item.modts2024.06.11 05:18:22en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.99 MB
Format:
Unknown data format
Description:
file appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_153196.html
Size:
9.28 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_153196.html
Collections