Pístový parní motor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zaobírá možností použití pístového parního motoru v malých kotelnách a redukčních stanicích. Krátce popíše historii parních motorů, rozebere a vysvětlí klady i zápory různých koncepcí parních rozvodů. Zvolené koncepci parního motoru je proveden 3D model. Především je proveden termodynamický návrh parního motoru pro zadané parametry mechanického výkonu 25 kW, otáček 1500 1/min, vstupního tlaku 1,5 MPa. Navrženy jsou hlavní rozměry částí parního stroje. V poslední řadě je provedeno srovnání účinnosti parního stroje s jednostupňovou parní turbínou a zdůvodněny výhody parního motoru oproti turbíně v redukční stanici.
The thesis is concerned with posibility of using piston steam engine in minor local steam boiler plants and steam reduction stations. Shortly describes a history of steam engines, analyses and explains positives and negatives of different control gear conceptions and then a 3D model of selected conception is formed. Mainly there is implemented a thermodynamic proposal of steam engine for defined parameters of mechanical power 25 kW, frequency 1500 rpm, input steam pressure 1,5 MPa. Main dimensions of engine parts are determined. Lastly the work compares differences between piston steam engine and single-stage steam turbine and in principle reasons advantages of steam engine in reduction station.
Description
Citation
POTMĚŠIL, T. Pístový parní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Čáslava (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Karel Sázavský (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO