Hledání Wieferichových prvočísel

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Článek pojednává o současném stavu hledání Wieferichových prvočísel. Jsou zde navrženy metody, jak toto hledání urychlit, a tyto metody jsou implemen- továny v software na jejich hledání. Tento software byl pak použit na vyhledání Wieferichových prvočísel o základu 2 − 9999 menších než 3, 5 · 1010 a výsledky jsou v článku prezentovány. Dále je v článku navržen pravděpodobnostní model pro od- had hustoty Wieferichových prvočísel a tento model je porovnán s reálnými daty.
Description
Keywords
Citation
Kvaternion. 2013, 2, č. 2, s. 103-109. ISSN 1805-1332.
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2013/kvat4_separaty/lezak_final.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Citace PRO