DECISIONS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Předložená práce se snaží reflektovat strukturu lidského světa, který skrze svou sebedestruktivní tendenci zároveň utváří nadčlověka v podobě umělé inteligence. Zkoumá možnosti naší imaginace a to, nakolik dokážeme uvažovat o umělé inteligenci jako svého druhu pokračovatelce lidského rodu. Ruku v ruce s tím se snaží vytvářet napětí mezi partikulárními eticko-politickými rozhodnutími a následnou svazující strukturou, která z nich vyplývá.
Presented work tries to reflect the structure of human world, which is able to create an overman as an artificial intelligence through its self-destructive tendency. It investigates the possibilities of our imagination and if we are able to think about artificial intelligence as a sui generis continuation of human species. Hand in hand it tries to create a tension between particular ethico-political decisions and subsequent binding structure, which they implies.
Description
Citation
VRBA, M. DECISIONS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Mgr. Miloš Vojtěchovský (člen)
Date of acceptance
2017-05-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO