2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  WHITE CUBE2
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Korbeličová, Klaudia; Gabriel, Michal; Kowolowski, František
  THE DIPLOMA THESIS WHITE CUBE2 DEALS WITH THE ISSUE OF THE INTERIOR OF THE GALLERY. THE AIM OD THE THESIS IS TO DEFINE THE ONTOLOGICAL STATUS OF THE ARCHITECTURAL SPACE OF THE GALLERY AND ITS EXHIBITIONS. THIS PART IS PRECEDED BY A DISCOVERY OF INSTALLATION DISCOURSE AND THE OVERALL CONCEPT OF WHITE CUBE2. THE WORK DEALS WITH THE RELATIONSHIP OF THE MODEL GALLERY IN THE GALLERY AND WITH THE CHANGE OF THE USED MODEL OF THE TRADITIONAL ROLE OF THE VIEWER AS THE RECIPIENT OF THE WORK. THE WORK PRESENTS THE SCI-FI IDEA OF THE FUTURE OF THE MALE ELEMENT.
 • Item
  SoftSPARKSforMANC
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Švachulová, Klára; Sterec, Pavel; Krejzek, Petr
  Diplomová práce nazvaná softSPARKSforMANCE pojednává o novoromantické popkultuře osmdesátých let minulého století. Jde v ní o propojení vizuálních stylů, a to ve směrech designu, architektury, módy, hudby a výtvarného umění. Taková míra vzájemného provázání uměleckých oborů je tak jedinečná a unikátní, že právě tento faktor jsem ve své práci nejvíce zvýraznila a snažila jsem se ho promítnout především do mnohovrstevnatosti a to současně v několika rovinách. Výsledkem je reminiscence na popkulturní novoromantický hudební klub v celé jeho škále novoromantické osmdesátkové pestrobarevnosti.
 • Item
  NA PASNÍKU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Siegelová, Kateřina; Klímová, Barbora; Vlková, Veronika
  Tématem mojí diplomové práce Na Pasníku je čas a rozklad. Vyráběla jsem si malé domečky z přírodnin a ty umístila v lese. Předmětem práce je plynutí času. Výsledkem mojí práce je časová velkoformátová kresba. Domečky na kresbě se postupně rozpadají a mizí. Tímto vytvářím časovou kresbu.
 • Item
  ODPUŠTĚNÍ, STRACH A OČEKÁVÁNÍ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Pavlíčková, Ivana; Gabriel, Michal; Labuda, Radim
  Zohledňování ekonomického systému a jeho následná sublimace do procesů společenského života hraje v kolekci hlavní roli, což s sebou latentně nese i tematizaci těžkého břemene lidského bytí či otázek morální volby. Pozornost je tak upřena rovněž k transnacionálním, postkapitalistickým principům, nástrojům moci a symbolům platonické lásky k dobrovolnému podrobení. To vše za pomoci hlíny, materiálu, který pamatuje celý náš věk (nejen v rámci média sochařství).
 • Item
  COMMUNITY OF EVERYDAY
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Mikušková, Nina; Klodová, Lenka; McKee,, Francis
  Been There Together je single player hra v online a offline podobe, ktorá má formu kartičiek inšpirovaných event scores. Hra je určená pre jednotlivca nachádzajúceho sa vo verejnom priestore obklopeného neznámymi ľuďmi. Slúži ako zámienka na sociálnu inklúziu. Funguje v online verzií vo formáte aplikácie do telefónu a taktiež ako DIY kartičková hra na stiahnutie. Je vytváraná ako alternatíva k mobilným hrám, ktorá namiesto toho aby vťahovala užívateľa/lku to virtuálnej reality, podnecuje k vnímaniu svojho okolia a spoločnosti v ktorej sa nachádza. Pridaním úlohy, kontextu a estetického potešenia vytvára z obyčajnej každodennej aktivity vzrušujúci zážitok. Jej účelom je prekonať odcudzenie jedinca v spoločnosti. Jednoduchými otázkami a úlohami sa hráč/ka dostáva do magického kruhu hrania sa v realite, v priestoroch, ktoré nie sú bežne na hru určené. Vytvára dočasný svet uprostred obyčajného sveta. Transformuje tak každodenný zážitok ako aj vnímanie verejného priestoru. Vizuálne má pôvod v "event scores", ktoré boli tvorené skupinou Fluxus. Inšpiruje sa aj Situationistickým dérive - metódou neplánovanej cesty urbánnym priestorom. Na základe 4 rozdielnych levelov hry, si hráč/ka môže zvoliť akú intenzitu hrania preferuje. Nenápadné prevedenie, dovoľuje hráčom/kam hrať hru bez zmeny ich správania na verejnosti a záleží iba na ich rozhodnutí či sa chcú verejnosti priznať, že hru hrajú. Vďaka zámienke hry by sa hráč/ka mal/a cítiť bezpečne osloviť cudzieho, poprosiť o spoluprácu, klásť otázky aj ľuďom, s ktorými je v kontakte prvý krát. Pomocou hry sa vytvára reálna sociálna interakcia, ktorá má svoje legálne a ekonomické dôsledky a tým vykračuje z magického kruhu hier.