Procedurální generování faktorů strachu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je vytvoriť herné hororové demo v Unity s procedurálne generovaným prostredím a udalosťami. Práca skúma trh aktuálnych riešení, zaoberá sa teóriou strachu a herného vývoja. Ďalej popisuje do detailu navrhnuté herné mechaniky a spôsob, akým boli tieto mechaniky implementované. Výsledkom práce je herné demo s procedurálne generovaným labyrintom, v ktorom sa hráč snaží z tohto labyrintu utiecť. Po ceste naňho číhajú rôzne druhy strašidelných nástrah.
The aim of this thesis is to create a horror game demo in Unity with procedurally generated environment and events. The work examines the market of current solutions and deals with the theory of fear and game development. It also describes designed mechanics of the game in detail and the way they have been implemented. The result of the work is a game demo with procedurally generated labyrinth, from where the player tries to escape. All kinds of scary traps await for them along the way.
Description
Citation
HUNDÁKOVÁ, T. Procedurální generování faktorů strachu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) Ing. Jiří Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-08-22
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných, např. ohledně dostupnosti hry, využití jazyka C# či způsobu testování realizačního výstupu. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO