2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 343
 • Item
  Výkonostní porovnání knihoven pro homomorfní kryptografii
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Babjak, Pavol; Malinka, Kamil; Tamaškovič, Marek
  Kryptografia je neoddelitelnou súčasťou oblasti počítačovej bezpečnosti. Pri využívaní bežných kryptografických metód a operáciách nad nimi však nie sú jednotlivé dáta nijako chránené proti neoprávnenému prístupu alebo krádeži tretími stranami. Homomorfná kryptografia rieši presne daný problém, teda dokáže pracovať s dátami, ktorých obsah nepozná a súčasne vykonávať operácie nad nimi. Cieľom práce je vykonať sadu testov pre jednotlivé prostredia implementujúce homomorfnú kryptografiu rôznych schém a pomocou spúšťania rôznych typov operácií zmerať ich výkonnosť a ďalšie dôležité aspekty pri výbere najvýhodnejšieho prostredia pre riešenie daného konkrétneho problému.
 • Item
  Detekce poškození povrchu materiálu z fotografie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Valko, Marek; Dyk, Tomáš; Malaník, Petr
  Táto záverečná práca sa zameriava na detekciu povrchových poškodení materiálu z fotografie s využitím techník počítačového videnia, konvolučných neurónových sietí a modelov pre detekciu objektov ako Faster R-CNN a YOLOv8. V práci sú podrobne popísané jednotlivé metódy detekcie povrchových poškodení, spracovanie obrazu, neurónové siete a strojové učenie. Práca porovnáva výkonnosť týchto modelov pri identifikácii povrchových poškodení na dreve a oceli s využitím rôznych augmentácií týchto dátových sád.
 • Item
  Analýza témat a šíření dezinformací z propagandistických webových stránek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kyjovský, Dalibor; Ondřej, Karel; Fajčík, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou dezinformací na propagandistických webových stránkách v České republice a návrhem systému, který by měl sloužit k analýze a rozpoznání dezinformačního charakteru obsahu těchto stránek. Navrhovaný a implementovaný systém dokáže stahovat a archivovat data z propagandistických webů a následně analyzovat jejich obsah. Systém využívá především znalostní a síťové metody. Cílem práce je využití moderních technologií pro odhalování dezinformací v médiích. Výsledky práce mohou pomoci při dalším výzkumu a při prevenci šíření dezinformací.
 • Item
  Optimalizace induktivní syntézy kontrolérů pro POMDP s časově omezenými cenami
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kříž, Ondřej; Češka, Milan; Holík, Lukáš
  Pravděpodobnostní kontrola modelů je nezbytnou součástí verifikace systémů v různých prostředích. Klíčová limitace nástroje PAYNT, který syntetizuje pravděpodobnostní programy splňující danou specifikaci, leží v jeho zacházení s diskontními vlastnostmi. Tato práce rozšiřuje rámec nástroje STORM, na němž je postaven PAYNT, implementací diskontní iterace hodnot v rámci procesu induktivní syntézy. Diskontní iterace hodnot byla implementována v rámci STORMu, včetně identifikace vhodného prostředí pro řešitele, rozhodovacích segmentů v kódu a Gauss-Seidelovým násobením pro vylepšené výpočetní schopnosti. Nezbytnost použití vzorce v jazyce PRISM v rámci kontroly modelů v PAYNTu představuje problém pro vynechání diskontní transformace, která ztěžuje kontrolu modelu. Proto byla diskontní transformace ponechána s diskontním faktorem blízkým k jedné, a jsou porovnávány hodnoty potenciálních optim, které vrací diskontní a nediskontní iterace hodnot. Tato práce zlepšuje práci PAYNTu a STORMu s diskontními hodnotami a poskytuje základ pro další pokroky ve vývoji PAYNTu a STORMu.
 • Item
  Metody pro hraní hry 'Liar's Dice' s využítím dynamického programování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Lohn, Marek; Zbořil, František; Šátek, Václav
  Tato práce se řeší metody hraní hry Liar's Dice s využitím dynamického programování. Jako přístup k této práci jsem si zvolil z posilovaného učení algoritmus SARSA, který je upravenou verzí algoritmu Q-Learning. Tento algoritmus jsem pak porovnával s již existujjícími přístupy tím způsobem že jsem jej nechal proti sobě hrát za pomocí aplikace kterou jsem si vytvořil v Unity. Porovnával jsem konkrétně s algoritmy Q-Learning a Counterfactual Regret Minimization. Podařilo se mi dosáhnou úspěšnosti 69,147\,\% ve hře proti Q-Learning a úspěšnosti pouze 29,84\,\% proti algoritmu Counterfactual Regret Minimization. Hlavním zjištěním této práce je, že upravená verze SARSA algoritmu je velmi efektivní ve hře proti Q-Learning algoritmu. Dalším zjištěním je, že při hraní proti Counterfactual Regret Minimization algoritmu je SARSA algoritmus ve značné nevýhodě.