Komunikační infrastruktura pro roj bezpilotních letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zavývá návrhem, vytvořením a testováním bezdrátové komunikační sítě pro přenos telemetrických a multimediálních dat v roji bezpilotních letounů. První částí práce jsou představeny funkce standardu IEEE 802.11ax, a jejich možné využití. Druhá část práce popisuje konfiguraci síťových prvků zvolené bezdrátové sítě, a diskutuje maximální přenosové rychlosti. Ve třetí části je popsáno laboratorní testování sestavené sítě, návrhy a použití protokolů pro multimediální streamy v roji bezpilotních letounů. Následně jsou výsledky stručně zhodnoceny a vyobrazeny. Čtvrtá část rozebírá metodiku testování sítě ve venkovním prostředí, diskutuje výsledky získané za použití dané metodiky v různých venkovních prostorech, a dále navrhuje vhodná řešení pro vylepšení efektivity a dosahu sítě.
This thesis deals with creation and testing of wireless communication network used for transmission of multimedia and telemetry data in swarm of unmanned aerial vehicles. In the first part of this work are presented functions of the IEEE 802.11ax and their possible usage. The second part if thesis describes configuration of network elements in the wireless network, and discusses maximum transmission speed. The third part presents testing of the assembled network, designs and use of protocols for multimedia streams in a swarm of drones. Also the results are briefly evaluated and illustrated. The fourth part analyzes the methodology of testing the network in the outdoor environment, it discusses the results obtained by using this methodology in different outdoor spaces, and further proposes suitable solutions for improving the efficiency and range of the wireless network.
Description
Citation
KUBANT, M. Komunikační infrastruktura pro roj bezpilotních letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Jaký vliv na spolehlivý dosah bude mít zarušení prostředí okolními sítěmi v obydlení oblasti? Jaké jsou jiné možnosti přenosu multimediálních a telemetrických dat kromě Wifi 6?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO