2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 416
 • Item
  Tvorba programovatelné LED světelné tyče
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Majer, Julián; Bayer, Robert; Čudek, Pavel
  Práca ponúka riešenie na tému programovateľnej LED tyče vhodnej na viacero použití. Zariadenie bolo navrhnuté primárne pre účel svetelného predstavenia – žonglovania. Práca v prvej časti popisuje výber vhodných súčiastok a materiálu a rieši problematiku konštrukcie zariadenia. Finálna verzia zariadenia by mala byť dostatočne odolná voči mechanickému namáhaniu vo forme nárazov a pádov, ktoré by mohli v praxi potenciálne vzniknúť.
 • Item
  Elektronická cigareta
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Brím, Lukáš; Junasová, Veronika; Šteffan, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh elektronické cigarety. Práce popisuje části, ze kterých se elektronické cigarety skládají. Celé zařízení napájí bateriový článek, kterou lze nabíjet v zařízení přes USB konektor. Navrhnuté zařízení funguje na principu zahřívání odporového drátu v podobě spirály. Celé zařízení je ovládané pomocí mikrokontroleru, díky kterému lze ovládat jednotlivé pracovní režimy. Zařízení dokáže pracovat ve třech režimech, a to konkrétně v bypass režimu, režim teplotní kontroly a wattový režim. Nastavení daných režimů probíhá pomocí taktilních spínačů a následně nastavený výkon či teplota se zobrazuje na displeji.
 • Item
  Příprava a implementace Jump serveru pro herní scénáře v Kybernetické aréně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Komárek, Ladislav; Stodůlka, Tomáš; Šeda, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice ohledně kontejnerizace a virtualizace, zaměřuje se na platformu OpenStack a na vytváření Jump serveru. Hlavním cílem práce je vytvoření Jump serveru, který poskytuje SSH konektivitu k instancím v OpenStacku. Závěrečná práce je složena ze dvou částí – teoretické a praktické. V rámci teoretické části byla provedena analýza možností virtualizace a kontejnerizace pro Jump server. Součást teoretické části je samotný popis platformy OpenStack a jeho funkcí. Na základě teoretické analýzy byl vytvářen v praktické části Jump server. Po manuálním ověření funkčnosti Jump serveru bylo jeho vytváření automatizováno na platformu Openstack.
 • Item
  Výzkum algoritmů pro zpřesnění výpočtu srážek na základě křížení mikrovlnných spojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Vomočil, Radek; Bubniak, Milan; Mikulášek, Michal
  Přesný výpočet srážek je je i v moderní době oblastí obsahující řadu výzev. Ačkoli se může zdát, že součané technologie pro srážkový odhad jsou dostatečně přesné, v posledních letech se objevují možnosti, jak srážkový odhad dále doplnit a upřesnit, prostřednictvím tzv. oportunistických metod. Tato práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rozložení srážkové intenzity v rámci měření srážek prostřednictvím sítě mikrovlnných spojů. Teoretická část práce se zabývá možnými způsoby, podle čeho lze algoritmus vytvořit a jakými způsoby lze přistupovat k výpočtu srážek. Praktická část se nejdříve zabývá vytvořením algoritmu pro lineární rozložení srážkové intenzity ve 2D prostoru podél trasy mikrovlnného spoje, na základě vstupního parametru délky intervalu. Následuje vytvoření a implementace algoritmu pro rozložení srážkové intenzity na základě křížení mikrovlnných spojů.
 • Item
  Řízení a správa dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s využitím technologií LPWA.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Mačina, Martin; Dvořák, Radim; Mikulášek, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá prenosom OCPP (Open Charge Point) protokolu pomocou LPWA (Low -- Power Wide Area technologii). Na začiatku teoretickej časti je popísaný protokol OCPP, kde je kladený dôraz na bezpečnosť protokolu. Ďalej sú popísané LPWA technológie a ich parametre. V praktickej časti je predstavená komunikácia medzi OCPP klientom a OCPP serverom a popísané kľúčove prvky sprostredkovania tejto komunikácie. Ďalej sa zaoberá dokončením implementácie protokolu OCPP v jazyku Python a skompletovaním merania pomocou modulu BG77. Výsledkom praktickej časti je skompletované meranie pomocou LPWA modulu na lokalitách, ktoré sú zobrazené na vytvorenej mape. Výsledkom práce je popis nameraných hodnôt a zhodnotenie využitia LPWA technológii na prenos OCPP protokolu.