Projektové řízení procesu nabídky na automatizované řešení skladu ve výrobním podniku

but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jedná se o validovanou metodiku nebo pouze návrh? zodpovězeno 2. Co znamená v anglickém jazyce zkratka KPI? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenská technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorVrba, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeTesař, Rostislavcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:14Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:14Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractJelikož má příprava nabídky automatizovaného řešení skladu vymezené zdroje, časový termín a definovaný rozsah, lze její charakter vnímat jako projekt a průběh tedy efektivně řídit pravidly projektového managementu. Diplomová práce se v první části věnuje teoretickému základu dané problematiky, v druhé části řeší aktuální situaci v korporátním i lokálním prostředí vybrané společnosti a ve třetí rozebírá současný stav řízení daného typu projektů. Na základě detailního popisu procesu, následně identifikovaných problémů a zjištěných souvislostí za pomoci diagramu “rybí kost“ byly grafickým nástrojem analýzy silových polí stanoveny oblasti a konkrétní body pro zlepšení současného stavu. Tyto konkrétní návrhy pro zvýšení efektivity a snížení potřebného času byly představeny ve čtvrté části včetně návrhu pro sledování a monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti a podmínek, které je nezbytné brát v potaz pro úspěšnou realizaci návrhů.cs
dc.description.abstractSince the preparation of the automated warehouse solution offer has defined resources, a time limit and a defined scope, its nature can be perceived as a project and the process can therefore be effectively controlled by the rules of project management. The first part of the thesis deals with the theoretical basis of the issue, the second part deals with the current situation in the corporate and local environment of the selected company and the third part analyses the current state of management of this type of projects. On the basis of a detailed description of the process, the problems subsequently identified and the connections established with the help of a "fishbone" diagram, areas and specific points for improvement of the current state of affairs were identified with the graphical tool of force field analysis. These specific suggestions for increasing efficiency and reducing the time required were presented in the fourth section, including a proposal for tracking and monitoring key performance indicators and conditions that need to be taken into account for successful implementation of the suggestions.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationVRBA, V. Projektové řízení procesu nabídky na automatizované řešení skladu ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139713cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205406
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektové řízenícs
dc.subjectnabídkacs
dc.subjectdopravníkycs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectsklad.cs
dc.subjectProject managementen
dc.subjectofferen
dc.subjectconveyorsen
dc.subjectautomatizationen
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectwarehouse.en
dc.titleProjektové řízení procesu nabídky na automatizované řešení skladu ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeProject Management of the Bidding Process for an Automated Warehouse in a Manufacturing Companyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:13:44cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139713en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:14en
sync.item.modts2022.06.15 08:20:01en
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139713.html
Size:
7.74 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139713.html
Collections