Světlo na hrudi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Mé výjevy z videohry Silent Hill (1999) mají být až na sílu plné temnoty, pocitu beznaděje, zoufalství a melancholie. Náměty se snažím vybírat na první pohled civilní, nudné, kdy se na obraze skoro nic neděje. Jemně a s důrazem na atmosféru a náladu, místo na explicitní vizuální prvky. Chci, aby každá obyčejná věc, jako je rostlina nebo kus nábytku, nesla tíhu toho světa. Hra má velice silný a emotivní příběh, který je vytržen ze svého původního kontextu. Není tak nutné pro diváka nutné znát předlohu, a dostává tak prostor k vytvořením si příběhu vlastního. Mým cílem je nejen zachytit vizuální prvky z videohry, ale také evokovat pocity, jako by byl člověk v tomto děsivém světě přítomný. Pocity tajemna, strachu, beznaděje, osamělosti, temnoty a něčeho surrealistického. Zhmotnit tyto virtuální zážitky do fyzické podobnosti malbou. Můžeme se tak dívat na místa, na která jsme byli zvyklí se dívat pouze prostřednictvím monitoru kdekoliv a kdykoliv, nyní jsou však zprostředkované hmotou a můžeme se jich třeba i dotknout. Vytvořit malířskou formu, aby měla formální kvality, zvládala zprostředkovat esenci nedokonalé grafiky a zároveň vystihovala hororový svět.
My paintings from the video game Silent Hill (1999) are supposed to be full of darkness, hopelessness, despair and melancholy. I choose subjects that are civil, boring, when almost nothing is happening in the painting. Subtly and with an emphasis on atmosphere and mood, instead of explicit visuals. I want every ordinary thing, like a plant or a piece of furniture, to carry the weight of that world. The game has a very strong and emotional story that is taken out of its original context. It is therefore not necessary for the viewer to know the original, and thus he gets space to create his own story. My goal is not only to capture the visuals from the video game, but also to evoke the feeling of being present in this terrifying world. Feelings of mystery, fear, hopelessness, loneliness, darkness and something surreal. To materialize these virtual experiences into a physical likeness through painting. We can look at places that we used to look only through a monitor anywhere and at any time, but now they are mediated by matter and we can even touch them. To create a painting form so that it had formal qualities, it managed to convey the essence of imperfect graphics while at the same time describing the horror world.
Description
Citation
GRAČKA, M. Světlo na hrudi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Ondřej Homola (člen) doc. MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (člen) MgA. Alice Nikitinová (člen) doc. MgA. Klaudia Kosziba, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO