Určení ceny obvyklé nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví

but.committeeprof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Jak probíhá třetí případ vypořádání podílového spoluvlastnictví dražbou? 2. Ing. Pavel Klika, Ph.D., položil otázku: Je ve výměře bytu v 2. NP zahrnuta terasa? 3. prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., položil otázku: Je opravdu dům z roku 1997? 4. Ing. Josef Čech, Ph.D., položil otázku: Jak je řešen sklep a podkroví? Je schodiště vedoucí z 1. NP do 2. NP stavebně odděleno od obytných prostorů v 1. NP, případně jakým způsobem? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programRealitní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVařechová, Martinacs
dc.contributor.authorFroľová, Simonacs
dc.contributor.refereeHlavinková, Vítězslavacs
dc.date.accessioned2024-06-11T04:56:56Z
dc.date.available2024-06-11T04:56:56Z
dc.date.created2024cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vypořádáním podílového spoluvlastnictví za pomoci stanovení ceny obvyklé u vybrané nemovité věci. V první části se práce zaměřuje na rešerši literatury a právních judikátů, rovněž tak vysvětlení pojmů, které se dané problematiky týkají a vymezení postupu vypořádání spoluvlastnictví. Dále je popsána vybraná nemovitost, která bude předměten vypořádání, spolu s popisem lokality, ve které se nachází. Ve druhé části práce je již vypracován samotný postup vypořádání podílového spoluvlastnictví, včetně stanovení ceny obvyklé, pro jednotlivé způsoby vypořádání – převedení podílu na jednoho vlastníka a vyplacení druhého adekvátní částkou, rozdělení nemovitosti a případné doplacení do výše podílu a prodej nemovitosti prostřednictvím veřejné dražby. V případech převedení podílu a prodeje ve veřejné dražbě, byla cena obvyklá stanovena metodou přímého porovnání z realizovaných cen. Bytové jednotky, které vznikly rozdělením nemovitosti byly rovněž oceněny porovnávací metodou z dat vytvořené databáze.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the settlement of co-ownership shares through the determination of the usual price for a selected real estate property. The first part of the thesis focuses on a literature review and legal case studies, as well as the explanation of terms related to the issue and the definition of the procedure for settling co-ownership. Furthermore, the selected property, which will be the subject of the settlement, is described along with a description of the locality in which it is located. In the second part of the thesis, the actual procedure for settling co-ownership is elaborated, including the determination of the usual price for the various methods of settlement – transferring the share to one owner and compensating the other with an appropriate amount, dividing the property and possibly compensating to the extent of the share, and selling the property through a public auction. In the cases of share transfer and sale through public auction, the usual price was determined by the direct comparison method from realized prices. The residential units that resulted from the division of the property were also appraised using the comparison method from data created in the database.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationFROĽOVÁ, S. Určení ceny obvyklé nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.cs
dc.identifier.other153214cs
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11012/246700
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodílové spoluvlastnictvícs
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectvypořádánícs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectCo-ownershipen
dc.subjectusual priceen
dc.subjectsettlementen
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectreal estateen
dc.titleUrčení ceny obvyklé nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictvícs
dc.title.alternativeDetermination of the price of usual immovable property in co-ownershipen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2024-06-10cs
dcterms.modified2024-06-10-14:53:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid153214en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.06.11 06:56:56en
sync.item.modts2024.06.11 05:20:24en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
6.84 MB
Format:
Unknown data format
Description:
file appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_153214.html
Size:
10.05 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_153214.html
Collections