Verifikace ASIP založena na formálních tvrzeních

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce představuje koncept pro ověřování správnosti procesorů s aplikačně-specifickou instrukční sadou (ASIP) pomocí verifi kace založené na formálních tvrzeních. Koncept je implementován v jazyku SystemVerilog Assertions jako součást verifi kačního prostředí vytvořeného v nástroji Codasip Framework. Implementovaný koncept je simulován nástrojem QuestaSim na procesoru Codix RISC. Hlavním výsledkem práce je koncept ověřování, který může být součástí systému automatizujícího návrh procesorů, a který je použitelný pro různé typy procesorů.
This thesis introduces the concept of assertion-based verifi cation of application-specifi c instruction set processors (ASIPs). The proposed design is implemented in SystemVerilog Assertions language as a part of veri fication environment created using Codasip Framework. The implemented concept is simulated in QuestaSim tool using model of Codix RISC processor. Main outcome of this thesis is the verifi cation concept usable not only on other processors, but as a part of system that automates the processor design as well.
Description
Citation
ŠULEK, J. Verifikace ASIP založena na formálních tvrzeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak pameťove náročná je verifikace založená na formálních tvrzení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO