Realizace a analýza regulačních obvodů v MATLAB/Simulink

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na porovnávání vlastností nejpoužívanějších typů regulátorů. Toto porovnání je realizováno v programu MATLAB/Simulink na modelu stejnosměrného motoru. Nejprve je v bakalářské práci uveden teoretický popis všech struktur regulátorů, které jsou testovány. Jedná se konkrétně o regulátory PID, PSD, PI-D, PS-D, S-PD, I-PD, PID s filtrací derivační složky a PSD taktéž s touto filtrací. Následně je zde uvedena funkce stejnosměrného motoru a jeho matematický popis. V posledním oddílu teoretické části jsou popsány jednotlivé metody nastavování regulátorů. Na závěr bakalářské práce jsou porovnány jednotlivé struktury regulátorů. Jsou zde uvedené dosažené výsledky. A porovnání jejich chování při regulaci polohy stejnosměrného motoru.
The thesis is focused on comparing the characteristics of the most common types of controllers. This comparison is done in MATLAB / Simulink to model the DC motor. First, in the thesis, theoretical description of all structures controllers that are tested. This is specifically the PID controllers, PSD, PI-D, PS-D, S-PD, I-PD, PID filtering of derivative and PSD also with this filtration. Then there is the function given the DC motor and its mathematical description. In the last section of the theoretical part describes the different methods of setting regulators. In conclusion, this thesis compares the structure of individual regulators. There are the results. A comparison of their behavior with position control of DC motor.
Description
Citation
HANUŠ, T. Realizace a analýza regulačních obvodů v MATLAB/Simulink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil členy komise s obsahem své bakalářské práce na velmi dobré úrovni a prokázal výbornou schopnost prezentovat své výsledky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO