Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká

but.committeedoc. Ing. arch. Jiří Löw (předseda) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. arch. Jan Kratochvíl (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorFrantišák, Lubošcs
dc.contributor.authorVik, Ondřejcs
dc.contributor.refereeNový, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:08:00Z
dc.date.available2018-10-21T21:08:00Z
dc.date.created2017cs
dc.description.abstractŠIRŠÍ VZTAHY: Situace návrhu je výhledová a vychází z předpokladu, že dojde k asanaci zanedbaného území v tzv. brněnském Bronxu. Je uvažován přesun hlavního nádraží do pozice „řeka“ a využití stávajícího železničního náspu pro pěší a cyklisty. DOPRAVA: Ulice Koliště slouží jako dopravní stoka. Navrhuji zúžení profilu komunikace a zrušení samostatného odbočení doprava z ul. Koliště na ul. Cejl. Tento krok umožňuje lepší práci s hmotou bloku a pohodlnější komunikace pro pěší. Tento krok předpokládá dokončení vznější městského okruhu, ale není na něm závislý. Městský blok je dopravně napojen vjezdem do podzemních garáží z ul. Koliště. Parkoviště před budovou ředitelství městské policie je zredukováno a přeměněno na předprostor odpovídající významu budovy.cs
dc.description.abstractWIDER RELATIONS: The situation of the proposal is outlook and is based on the assumption that the derelict area will be rehabilitated in the so-called Bronx in Brno. It is envisaged to move the main railway station to the "river" position and to use the existing railway embankment for pedestrians and cyclists. TRANSPORT: The street Koliště serves as a transport sewer. I propose a narrowing of the communication profile and cancellation of a separate turn right from Koliště street to Cejl Street. This step allows for better work with block mass and more convenient pedestrian communication. This step assumes completion of a larger urban circuit but is not dependent on it. The town block is connected by the entrance to the underground garages from Koliště street. Parking in front of the building of the City Police Headquarters is reduced and converted into a pre-space corresponding to the importance of the building.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationVIK, O. Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.cs
dc.identifier.other102901cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64929
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKolištěcs
dc.subjectCejlcs
dc.subjectVlhkács
dc.subjectměstský blokcs
dc.subjectměstský důmcs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjecttownhouseen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjecturbanismen
dc.subjectcity houseen
dc.subjecttown blocken
dc.titleDostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhkács
dc.title.alternativeCompletion of a city block Urban development study of a city block between the streets Koliště, Cejl a Vlhkáen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2017-05-23cs
dcterms.modified2017-05-23-13:07:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid102901en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:59:06en
sync.item.modts2020.03.30 20:16:08en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
204.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
3.01 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_102901.html
Size:
6.93 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_102901.html
Collections