2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 68
 • Item
  Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Moráviková, Patrícia; Mléčka, Jan; Kristek, Jan
 • Item
  Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Schleider, Jan; Františák, Luboš; Nový, Vítězslav
  PŘEDMĚTEM NÁVRHU JE DOSTAVBA MĚSTKÉHO BLOKU V BRNĚ VYMEZENÉHO ULICEMI CEJL, KOLIŠTĚ A VLHKÁ. DANÉ MÍSTO SE NACHÁZÍ PŘÍMO NA MĚSTKÉM OKRUHU, ČILI MÍSTEM KTERÉMU SE V BRNĚ KLADE NEMALÁ POZORNOST. NEDALEKO JE MAHENOVO DIVADLO NEBO MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ. NÁVAZNOST NA HISTORICKÉ JÁDRO JE JASNÁ. NA URBANISTICKÉ ÚROVNI JE ŘEŠENA CELÁ ZÁSTAVBA MĚSTKÉHO BLOKU, AVŠAK DETAILNĚ JSOU DÁLE ŘEŠENY POUZE DVA DOMY. NÁVRH PŘEDPOKLÁDÁ ASANACI NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ, JAKO VÝSTAVBU OBYTNÉHO SOUBORU VÝCHODNĚ OD MĚSTKÉHO OKRUHU (SMĚREM NA UL. CEJL). NEJVĚTŠÍ VÝZVOU PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVY BYLO VYPŘÁDÁNÍ SE S UL. KOLIŠTĚ. DNES NA NÍ OPERUJE PĚT SILNIČNÍM PRUHŮ, JE ZDE KONCETROVÁNA NEMALÁ ČÁST DOPRAVY. NAVRHUJI ZREDUKOVAT SAMOSTATNÝ ODBOČOVACÍ PRUH NA CEJL A PONECHAT TAK V JEDNOM SMĚRU TŘI PRUHY MÍSTO PŮVODNÍCH ČTYŘ. TÍMTO UMOŽNÍME ODSTRANIT OSTRŮVEK PŘED NÁROŽÍM PLÁNOVANÉ DOSTAVBY. OSTRŮVEK SPÍŠE POHLTÍME , CELÝ PROSTOR NÁROŽÍ VÍCE OTEVŘEME A “DARUJEME” PĚŠÍM, A UMOŽNÍME TAK I VELKORYSOU PRÁCI SE SAMOTNOU HMOTOU BUDOVY. KVALITU MÍSTA POZDVIHÁVÁ PRÁCE SE ZELENÝM PÁSEM DĚLÍCÍ OBA JÍZDNÍ SMĚRY, KTERÝ JE DOSTATEČNĚ ŠIROKÝ A JSOU V NĚM I PODÉL ULIC NASAZENY STROMY. NÁVRH POČÍTÁ S VÝSTAVBOU PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ NA SOUČASNÉ BROWNFIELDU (OVŠEM NENÍ NA NĚM PŘÍMO ZÁVISLÝ) A REAGUJE NA NI TŘETÍM, ODBOČOVACÍM, PRUHEM. PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ SE TAKÉ DOČKAL SAMOTNÝ NÁVRH A VJEZD DO NĚJ JE PAK TAKÉ NA ULICI KOLIŠTĚ. TO BYLO PRO NÁRVH ZÁSADNÍ, TOTIŽ ABY VJEZD NEBYL NA UL VLHKÁ, KTERÁ MÁ POTENCIÁL NA KLIDNOU ULICI. NECHCEME NA NI TAHAT DALŠÍ DOPRAVU. VELKOU ČÁST URBANISTICKÉHO ZÁMĚRU ZDE TVOŘÍ PLOCHA PŘED PROLUKOU NA UL. VLHKÉ, KTERÁ SE OTEVÍRÁ V NÁMĚSTÍ A ÚSTÍ DO NÍ DO BUDOUCNA PLÁNOVANÁ ULICE. CELÁ PLOCHA JE OPĚT VYTAŽENA DO ROVINY CHODNÍKU A ZCELA ZÁMĚRNĚ SE PAK BUDOVA KULTURNÍ PAMÁTKY “EDISON” NA CELÉM PROSTORU STÁVÁ DOMINANTOU. (PŘEDPOKLÁDÁ SE VZNÍK KAVÁRNY)- VÝSADBA STROMŮ JE ZDE INTENZIVNĚJŠÍ, PRACUJE SE S ALEJÍ NAVAZUJÍCÍ NA OBCHODNÍ PASÁŽ A NEPARKUJÍ ZDE ŽÁDNÁ VOZIDLA. PARKOVACÍ STÁNÍ BYLA ZE ŠIKMÉHO TYPU ZMĚNĚNA NA PODÉLNÁ, VŽDY ZPŮSOBEM “DVĚ AUTA, STROM”. TATO STÁNÍ A STROMY LEMUJÍ ULICI VLHKOU Z OBOU STRAN, SE ZÚŽENÍM ULICE SMĚREM NA JIH PARKOVÁNÍ Z JEDNÉ STRANY VYMIZELI JIŽ Z POČÁTKU BYLO JASNÉ, ŽE ÚZEMÍ SE JASNĚ ROZDĚLÍ NA DÍLČÍ PARCELY A K DOSTAVBĚ PROLUK SE BUDE PŘISTUPOVAT JAKO K ROSTLÉMU MĚSTU. TZN. ŽE NEVZNIKNE SOUVISLÁ HMOTA, JEDNOTVLIVÉ DOMY V ŘADĚ. JE TOMU PRÁVĚ PROTO, ABY VZNIKAL POCIT ROSTLÉHO MĚSTA. VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ JE PAK ZCELA ZÁVAZNÉ. S HORIZONTÁLNÍM VYČLENĚNÍM BY CELÁ ULICE UTÍKALA A ZDÁRNÉHO VÝSLEDKU BY SE NEDOSÁHLO. ROZDĚLENÍ PARCEL JE DÁNO TAKÉ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ TAK, ABY NOSNÝ SYSTéM DOMŮ PLYNULE NAVÁZAL NA SKELET GARÁŽÍ. DOMY ODMÍTAJÍ MONOFUNKCI. V PARTERECH BY MĚLY BÝT KOMERČNÍ PROSTORY A VYŠŠÍ PODLAŽÍ SE MOHOU NVYUŽÍVAT K ADMINISTRATIVNÍM ÚČELŮM. POD NÁROŽNÍM DOMEM JE PLÁNOVANÁ RESTAURACE / KAVÁRNA, KTEROU TAK MOHOU VYUŽÍVAT I V POLEDNÍCH PAUZÁCH PRACUJÍCÍ V BUDOVÁCH. MEZI DOMY - SKRZ DVŮR - VEDE PASÁŽ, KTERÁ PROPOJÍ OBĚ ULICE PĚŠÍ ZÓNOU.
 • Item
  Lázně +
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Půček, Ondřej; Kristek, Jan; Mačuda, Michal
  Dominantními prostory lázní jsou tři velké haly jejichž koncepční uchopení spočívá v práci s proměnlivými teplotami vody a klimatu a zrcadlovými tělesy, které haly vyplňují a zároveň je rozšiřují o další prostorovou dimenzi. Tělesa odráží a zobrazují výjevy spojené s pobytem návštěvníků ve velmi specifickém vodním prostředí. Svět za zrcadlem je pouze virtuální realitou bez fyzických pocitů vyvolaných kontaktem těla s rozdílnými teplotami vody. Teplota vodních proudů probíhajících hlavním prostory lázní je do značné míry nahodilá a nepředvídatelná.
 • Item
  Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Galková, Ivana; Sochor, Jan; Foretník, Jan
  Abstrakt Návrh zastavuje územie štyrmi administratívnymi objektmi, ktoré slúžia ako park informačných technológií. Komplex zaujme významnú polohu na okruhu ako symbol budúcnosti Brna. Budovy sú obklopené verejným priestorom. Priestor bližšie rozpracovanej budovy je koncipovaný ako voľne plynúci. Spájajúci miesta tvorby jednotlivca a miesta tímovej spolupráce. Budovou prechádza systém neformálnych priestorov, ktoré majú premenlivý charakter.
 • Item
  Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Bartoňková, Barbara; Hybská, Bohumila; Nový, Vítězslav
  Návrh nové metropolitní radnice umístěné na brněnské okružní třídě koncentruje všechny pracoviště městské samosprávy na jedno místo, a sice na severní část náspu mezi ulicemi Benešova a Koliště v těsné blízkosti budovy bývalé celnice a paláce Morava. Výchozím předpokladem je budoucí přesun hlavního nádraží a uvolnění pozemků dnešního kolejiště pro park a další výstavbu.