Přestavba průmyslového počítače a vývoj webové aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá prestavbou priemyselného počítača a tvorbou webovej aplikácie s relačnou databázou. V prvej časti práce je zhrnutá teória priemyselných počítačov, ich história a teória elektronického odpadu. Po nej nasledujú jednotlivo popísané staré a nové komponenty. Ďalej sa práca zaoberá modelovaním dielov a ich 3D tlačou. Posledná časť práce zobrazuje programovanie webovej aplikácie s relačnou databázou pre prepojenie s kioskom. Popisuje fungovanie webovej stránky, zobrazovanie dát v reálnom čase a vizuálne rozhranie.
The bachelor's thesis deals with the reconstruction of an industrial computer and the creation of a web application with a relational database. The first part of the work summarizes the theory of industrial computers, their history and the theory of electronic waste. Subsequently, the old and new components are individually analyzed. Furthermore, the work deals with the modeling of parts and their 3D printing. The last part of the work shows the programming of a web application with a relational database for connecting to a kiosk. It describes the operation of the website, the display of data in real time and the visual interface.
Description
Citation
RUSNÁK, F. Přestavba průmyslového počítače a vývoj webové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student sebevědomě prezentoval výsledky své práce. Byly zodpovězeny dotazy oponenta. Následovala diskuse s komisí. Dr. Poliščuk se dotazoval na databázové schéma. Dr. Mouralová položila dotaz na 3D tisk součástí, použitý materiál a přesnost.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO