Studium vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání

but.committeeIng. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Řehořek - místopředseda, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Dominik Powetz seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Studium vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání~ reagoval dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŽižková, Nikolcs
dc.contributor.authorPowetz, Dominikcs
dc.contributor.refereeNováček,, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:04:57Z
dc.date.available2021-11-22T22:04:57Z
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje studiu vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání. V teoretické části této práce je popsán vliv nasákavosti obkladu a obsahu polymerního prášku na tahovou přídržnost a smykovou pevnost. Poté byla provedena rešerše známých metod pro stanovení smykových pevností lepidel a malt. V posledním kroku teoretické části je tato bakalářská práce zaměřena na nejčastější stavební vady a poruchy, které při lepení a jejich následném užívání po zabudování do konstrukce obkladových prvků a dlaždic nastávají. Praktická část bakalářské práce se věnuje návrhu a odzkoušení alternativní metody stanovení smykové pevnosti slepu, se snahou při návrhu dosáhnout co nejjednodušší a nejekonomičtější varianty při zkoušení (snadná příprava vzorku, nízké nároky na přístrojové vybavení) s možností nahrazení známé metody DIN 18156-3 na zkoušení smykové pevnosti cementových lepidel.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the study of the properties of the polymer modified cementitious tile adhesives during shear stress. In the theoretical part of this thesis is described the influence of absorption of the tile and the content of polymer powder on tensile adhesion and shear strength. After that, the review of known methods for determining the shear strength of adhesives and mortars was done. In the last step of the theoretical part, this bachelor thesis is focused on the most common building defects and failures that occur during the tiling and their subsequent use in the construction of wall cladding elements and ceramic floor tiles. The practical part of the bachelor thesis is focused on the design and testing of an alternative method for the determination of shear strength of bonding, with the effort to achieve the simplest and the most economical option for testing (easy sample preparation, low demands on instrumentation) with the possibility of replacing the known method DIN 18156-3 for testing shear strength of cementitious tile adhesives.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationPOWETZ, D. Studium vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120987cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179813
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolymery modifikované cementové hmotycs
dc.subjectsmyková pevnostcs
dc.subjectredispergovatelný polymerní prášekcs
dc.subjectPolymer modified cementitious tile adhesivesen
dc.subjectshear stressen
dc.subjectredispersible polymer powderen
dc.titleStudium vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhánícs
dc.title.alternativeStudy of properties of polymer-modified cementitious adhesive material during shear stressesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-02-13:39:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid120987en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:04:57en
sync.item.modts2021.11.22 22:23:43en
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
18.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49337.pdf
Size:
277.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49337.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49338.pdf
Size:
290.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49338.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_120987.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_120987.html
Collections